loading
views
5 reacties
Harry Vogels

Johan Zwemmer en de NVUB-cao

Sociaal-econoom Harry Vogels is adviseur en trainer op het gebied van CAO’s. Hij beantwoordt alle vragen over toepassing, dispensatie/vrijstelling, indeling, algemeen verbindend-verklaringen of eigen ondernemings-CAO’s. Vogels begeleidt zowel organisaties als individuen en is gespecialiseerd in de arbeidsvoorwaarden in de flexmarkt. Na een loopbaan als HR-adviseur bij grote tot zeer grote werkgevers opende hij in 2002 zijn eigen adviespraktijk. Vogels publiceerde vele artikelen en (hand)boeken over CAO’s en schrijft regelmatig voor onder meer Sociale Zaken Actueel, Sociaal Beleid Thema en FlexNieuws. X

Johan Zwemmer en de NVUB-cao

Krijgt de ContinuFlex-cao een kans van de ABU?

Donderdag 29 november jl. hield de NVUB een interessant symposium bij advocatenkantoor Boekel De Nerée in Amsterdam. Onder aanvoering van de nieuwe NVUB-voorzitter, oud Tweede Kamerlid Rendert Algra, werd tijdens dit congres niet alleen gesproken over het beter omgaan met uitzendkrachten, maar ook over de nieuwste cao, die volgens de NVUB veel beter omgaat met uitzendkrachten. Het symposium had de titel “De Brug tussen Flex en Vast’ en dat was ook duidelijk de boodschap van deze middag. Een uitzendkracht hoort volgens de NVUB niet eindeloos in flexcontracten te zitten, maar heeft uiteindelijk ook recht op enige vastigheid. Niet voor niets luidt de ondertitel van de nieuwe NVUB-cao: ‘Van baan naar werkzekerheid’.

Voor de cao heeft de NVUB al jaren contact met vakbond AVV, nu onder aanvoering van Martin Pikaart, voorheen onder leiding van Mei Li Vos, die recent weer in de Tweede Kamer is gekomen. De vorige cao werd behoorlijk gedwarsboomd door de ABU en is tot op heden niet vrijgesteld van de algemeen verbindend verklaring van de ABU-cao. Maar de NVUB en het AVV hebben nu meer hoop, want er wordt door het bestuur zeer veel over gesproken op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aldus Paul Bremmer, secretaris van de NVUB.

Maar helpt al dat gepraat met het ministerie van SZW nu wel echt? Ik denk het niet, en ook Johan Zwemmer uit het NVUB heeft zo zijn twijfels. Want hij denkt dat dispensatie alleen maar mogelijk is als de ABU en de gevestigde vakbonden meewerken. Hij heeft duidelijk geen zin in een eindeloze woordenwisseling met de gevestigde macht. Maar dan wordt het – volgens mij – wel erg spannend. Want in de ABU-cao wordt onder andere verwezen naar een dispensatiereglement in dat reglement staat onder andere het volgende:

Letterlijk staat er in het dispensatiereglement het volgende:
De dispensatiecommissie toetst een dispensatieverzoek in ieder geval aan de volgende criteria:

 1. het dispensatieverzoek moet zijn ingediend door gezamenlijk partijen bij een andere rechtsgeldige cao;
 2. de partijen die om dispensatie verzoeken moeten voldoende representatief en onafhankelijk van elkaar zijn;
 3. de CAO waarvoor dispensatie wordt verzocht, is aan werknemerszijde afgesloten met minimaal twee partijen die eveneens betrokken zijn bij de ABU CAO;
 4. de CAO waarvoor dispensatie wordt verzocht mag niet strijdig zijn met het recht;
 5. de CAO die voor dispensatie wordt voorgedragen dient ten minste gelijkwaardig te zijn aan de CAO voor Uitzendkrachten.
 6. het verzoek dient gemotiveerd te zijn.

Met andere woorden: de NVUB-cao zou – volgens het reglement – alleen kunnen worden gedispenseerd als de NVUB-cao wordt afgesloten met bijvoorbeeld de FNV en CNV. De vakbond AVV van de NVUB is volgens de gevestigde vakbonden een buiten-de-polder vakbond onder leiding van Martin Pikaart. En deze Martin Pikaart beukt ook nog eens behoorlijk op de deuren van gevestigde vakbonden FNV, CNV en De Unie. Vooral als het gaat om pensioen in de uitzendwereld. Ook tijdens het symposium op donderdag 29 november zei Martin Pikaart weer een en ander over het slechte pensioen bij de StiPP. De NVUB kan het beter, door het pensioen onder te brengen bij ZwitserLeven. Maar ook dit kan volgens mij niet zo maar, want er is een verplichtstellingswet op pensioengebied en daar kom je ook als NVUB niet zo gemakkelijk van af.

De redding voor de NVUB-cao
De redding moet dan, denk ik, komen van Johan Zwemmer, advocaat en bestuurslid van NVUB. Johan Zwemmer heeft inmiddels veel gezag opgebouwd bij alle partijen in de uitzendbranche. Dat komt onder andere door zijn proefschrift over de flexkrachten in Nederland. Een dag tevoren, op 28 november, is hij nog gepromoveerd bij de Universiteit van Amsterdam.

Johan Zwemmer leer ik op het symposium kennen als een uitmuntende bruggenbouwer en dat is wat de uitzendbranche op dit moment nodig heeft. Er zijn in de uitzendbranche volop ideeën en het wordt mijn inziens tijd om alle ideeën te bundelen. Een goed overleg tussen alle partijen zou een begin kunnen zijn, in plaats van partijen steeds weer uit te sluiten.

Johan Zwemmer wil niet alleen een brug slaan tussen Flex en Vast, maar ook tussen NVUB, AVV, ABU, FNV, CNV, De Unie, LBV.
Ik wens hem en zijn NVUB-bestuur hiermee veel succes!

Harry Vogels
www.caoadvies.nl

Reacties op dit artikel

 • Auteur: Harry Vogels Datum:

  Beste Arie,

  Ik ben het helemaal met je eens, dat de ABU niet representatief genoeg is om een algemeen verbindend verklaarde ABU-cao te krijgen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik heb in het verleden aan de minister van SZW dikwijls laten weten, dat sommige bedrijfstakken geweldig sjoemelen met hun representativitietcijfers, zoals in de bouw, horeca en het uitzendwezen. In de horeca is het mij gelukt om samen met het onderzoeksinstituut Research voor Beleid de aangeleverde cijfers van de Koninklijke Horeca Nederland onderuit te halen, waarna de horeca-cao jarenlang niet meer algemeen verbindend is verklaard.
  Tot circa 2004 publiceerde het ministerie SZW alle aangeleverde cijfers van cao-partijen op de eigen website. Omstreeks 2004 ontdekte ik onregelmatigheden bij de aangeleverde cijfers van de ABU op de site van het ministerie SZW. Na deze ontdekking en melding bij het ministerie publiceert het ministerie geen enkel aangeleverd cijfer meer op de site. En is het hele gebeuren rondom de representativiteit een zeer duister gebeuren geworden. Volgens mij wordt er door de ABU ook vreselijk gesjoemeld met cijfers, met medeweten van de vakbonden FNV, CNV en de Unie. Een advies: schakel het onafhankelijke bureau Research voor Beleid in Zoetermeer in om de minister te overtuigen dat er gesjoemeld wordt met representativiteit van de ABU in het uitzendwezen.
  Groet
  Harry Vogels

 • Auteur: Arie Arensman Datum:

  vervolg van vorig bericht

  En bovenal zal het mij benieuwen of de ABU en het SFU het wederom aandurven om een accountant voor hun te laten verklaren dat ze een ruime 60% representiviteit hebben. Dit omdat de laatste UWV cijfers duidelijk zijn en de enige echte cijfers kan leveren. De cijfers van het UWV zijn duidelijk hooguit 48%. (Lees ook het stuk van Martin Pikaart hierover op deze website). Dat betekend dat je dus moet gaan rommelen met cijfers en allerlei aannames. Lijkt mij niet dat het de ABU en de SFU zou sieren om op die manier wederom hun representativiteit te halen. Als ze al een poging zouden wagen is het nog maar de vraag of de minister het deze keer weer door de vingers gaat zien. Het is inmiddels algemeen bekend dat er wel heel makkelijk, te gemakkelijk, met cijfers is gegoogelt de afgelopen jaren bij allerlei fondsen.(daar zijn ook diverse stukken van jouw hand op deze website hierover dacht ik). De minister moet wel een hele grote vrienden(polder)dienst willen doen als hij het vertikt de UWV cijfers ook deze keer weer naast zich neer te leggen. Dan hadden er andere plannen door de ABU op tafel moeten komen en niet telkens weer teveel van het zelfde. Niet allen de uitzendbureaus en payrollbedrijven beginnen dat moe te worden, Deze moeheid is ook al door gedrongen op het ministerie en wellicht ook bij de minister. Dus waarom zou de minister letterlijk en figuurlijk zijn kop nog langer uit steken?

  Inmiddels zijn er ook serieuze belanghebbende aan de kant van de NVUB die gezien hebben dat het aanvechtbaar is die representiviteit aanvragen van de ABU. OK,… de NVUB heeft daarvoor in het verleden een verkeert podium gekozen omdat dat via een rechter aan te tonen maar inmiddels weten we hoe het wel zou kunnen. Maar zover moet het niet gaan komen, we moeten bruggen slaan en het samen eens zien te worden want daar is de flexbranche mee gebaat. Overigens als je de branche wilt verbeteren dan moet je juist geen avv van de ABU Cao aanvragen.want dan kunnen de ongeorganiseerde bureaus maar 26 weken uitzenden met het uitzendbeding (wet WAADI) en dan rollen ze zich vanzelf wel op tenzij ze zich aansluiten bij een Cao. De SNCU zou nu eens moeten controleren hoeveel ongeorganiseerde bureaus er in overtreding zijn door de medewerkers geen ‘vast’ contract aan te bieden na die eerste 26 weken conform de wet WAADI.

  Kortom Harry ik zie geen beren op de weg en volop kansen voor innovatieve bedrijven die met de NVUB mee gaan doen. Er staat werkelijk niets maar dan ook niets in de weg om de NVUB Cao en de ContinuflexCao van de NVUB te omarmen en er mee aan de slag te gaan. Het is gewoon toepasbaar of er nu een AVV van de ABU komt of niet.

  En natuurlijk spreek ik de wens uit dat de ABU, NBBU, VIA en de NVUB samen verder in goed overleg verder optrekken. Ze hoeven alleen maar de armen die naar hun zijn uitgereikt aan te pakken.

  Vond het leuk weer eens even van gedachten met je te wisselen Harry!

 • Auteur: Arie Arensman Datum:

  Hallo Harry,

  Blij dat je het mij eens bent dat je de huidige en vooral de nieuwe NVUB Continuflex Cao gewoon kunt hanteren omdat hij betere arbeidsvoorwaarden biedt. Niets staat de NVUB en de Continuflex Cao meer in de weg. Ze zijn beiden gewoon toepasbaar. (overigens al jaren) Onze 2 NVUB Cao’s zijn echte diamanten en een schitterende tool voor de flexbranche! En Harry…..het mooiste is de NVUB Cao’s zijn niet alleen beter voor Uitzendkrachten en andere Flexwerkers maar ook voor Uitzendbureaus, Payrollbedrijven, Detacheerders en andere Arbeidsbemiddelaars maar ook nog eens voor de Inlener. Dus we praten hier echt over een win-win-win situatie. En dat is toch wat elke flexwerker en bedrijf wilt…niet dan??? Zo niet dan doet men zichzelf en anderen te kort!

  Een eigen NVUB Pensioen lijkt mij bij het definitief afsluiten van de Continuflex Cao goed realiseerbaar en zeker als je daarmee van het slecht presterende STIPP pensioen af wilt. Dus dat lijkt mij ook het probleem niet.

  En ja die SFU Cao en haar stichtingen kosten de branche 0,2 procent van de loonsom en dat kan het probleem dus ook niet zijn. Wel een probleem is hun klant (on)vriendelijkheid, slechte transparatie, hun beheer en bestemming van de gelden en de algemene toegankellijkheid voor zowel grote als kleine bedrijven. Beste zou zijn dat de NVUB gewoon deze organisaties steunt en een bestuurszetel krijgt om zo positief invloed uit te oefenen op hun negatieve kanten. Hun doelstellingen zijn goed maar de uitwerking zou anders kunnen en daardoor juist een gotere toegevoegde waarde kunnen zijn voor de gehele branche. Tenminste de gehele branche betaalt het dus laat ook de gehele branche meepraten en bestemmen. Dus niet door een klein groepje bestemmen en afdwingen wat de rest moet doen maar een echt democratisch orgaan van maken. Wie betaalt bepaald dan ook mee! Dus hier lijkt mij ook geen probleem te zitten en anders zijn er hiervoor desnoods ook al alternatieven.

  wordt vervolgt in een nieuw bericht hierna

 • Auteur: Harry Vogels Datum:

  Beste Arie,

  Dispensatie heb je nodig voor de cao-fondsen. Of wil de NVUB blijven meebetalen aan de fondsen van ABU, FNV en anderen?

  Harry Vogels

 • Auteur: Arie Arensman Datum:

  Het toepassen van de nieuwe en huidige NVUB Cao is niet van een dispensatie afhankelijk. Immers de mogelijk algemeen verbindend verklaarde ABU Cao is een zgn. minimum Cao. Betere arbeidsvoorwaarden mag je namelijk altijd toepassen, daar heb je geen dispensatie voor nodig. Dat is van toepassing op de huidige nog lopende NVUB Cao maar zeer zeker op de nieuwe NVUB Cao. De huidige maar zeker de nieuwe NVUB Cao mag je dus omdat ze betere arbeidsvoorwaarden bevatten zondermeer toepassen ook zonder dispensatie. Dispensatie is dan ook niet noodzakelijk maar wellicht wel duidelijker voor alle marktpartijen. Naast betere arbeidsvoorwaarden voor de uitzendkracht is de NVUB Cao ook nog eens beter voor de opdrachtgever en voor het uitzendbureau.

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws

 • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek