Principeakkoord CAO Dutchview 2012-2014

Laatste update: 14-03-2013 21:51
Gelezen: 533 keer
caowijzer


2 september 2012

CAO-naam
CAO Dutchview bedrijven

Download Principeakkoord CAO Huis-aan-huisbladjournalisten 2012-2013
> Principeakkoord CAO Dutchview 2012-2014

Looptijd
- Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2012 tot en met 31 maart 2014.

Loonmutaties
De lonen stijgen structureel met verhoging van de salarisschalen van 0,5% op 1 juli 2012 en 1% op 1 januari 2013 en 1% op 1 januari 2014.

Arbeidsvoorwaarden
- Contracteren operationeel assistent. Om flexibiliteit en doorgroei te bewerkstelligen is voor de functie van operationeel assistent de mogelijkheid afgesproken om de duur van de arbeidsovereenkomst voor de betreffende medewerkers te verruimen naar maximaal zeven jaar met maximaal 4 opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd bij doorgroei naar een vakgroep (max 2 jaar met 2 contracten als operationeel assistent en max 5 jaar met 2 contracten binnen de vakgroep). Voor medewerkers die binnen een vakgroep worden aangenomen geldt de termijn van 5 jaar en maximaal 3 contracten (huidige regeling).
- Onregelmatigheidstoeslag (NRD). Voor arbeid op zaterdag tijdens de uren van 18.00 uur tot 24.00 uur alsmede tijdens alle uren op zondag wordt per arbeidsuur een onregelmatigheidstoeslag betaald van 5,- Euro bruto (was 4,20
Euro). Voor arbeid tijdens alle uren op bijzondere feestdagen alsmede tijdens alle uren op de 1ste paasdag en 1ste pinksterdag alsmede vanaf 18.00 uur op Oudejaarsavond wordt per arbeidsuur een onregelmatigheidstoeslag van 15,- Euro bruto betaald (was 12,- Euro).
- Employability / duurzame inzetbaarheid. Het doel van Employability (duurzame inzetbaarheid van medewerkers) is het verbeteren van het arbeidsperspectief van de werknemer binnen DutchView en ervoor te zorgen dat duurzame inzetbaarheid van de medewerker gewaarborgd blijft. Tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken is dit halfjaarlijks een vast gespreksonderwerp. Om Employability (= duurzame inzetbaarheid van werknemers) verder te stimuleren is een opleidingsbudget per medewerker beschikbaar van 5.000 Euro per periode van 5 jaar en tevens worden 10 opleidingsdagen beschikbaar gesteld onder dezelfde condities.
- Mobiliteitsbureau. DutchView en FNV KIEM streven er naar om samen een mobiliteitsbureau te ontwikkelen. Dat mobiliteitsbureau heeft als doel Employability te faciliteren aan werknemers om zijn/haar duurzame inzetbaarheid binnen DutchView te vergroten en behulpzaam te zijn bij processen van interne en externe mobiliteit van werknemers.
- Verlof. Het wettelijk kader met betrekking tot verlofopbouw is aangepast. Er zijn straks 160 wettelijke verlofuren en 40 bovenwettelijke verlofuren. De mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen is verruimd van 40 naar 80 uur.
- Leeftijdsdagen. Leeftijdsdagen toegekend voor 1 januari 2013, worden bij de bovenwettelijke vakantiedagen opgeteld. Verdere opbouw van leeftijdsdagen is daarmee komen te vervallen.

Bron: FNV Kiem, 31 augustus 2012

Tags CAONieuws

Advertenties

Kostprijs 2014

Vacatureplein

Personalia

Jurisprudentie arbeidsrecht

Meest gelezen

 1. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?!
 2. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing
 3. Mark Tuitert naar YoungCapital
 4. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
 5. Inlenersbeloning
 6. Minimumloon 2014 juli
 7. Kostprijs 2014 tips & tricks
 8. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf
 9. Wijziging rooster geen effect op primaire arbeidsvoorwaarden
 10. Principeakkoord CAO BVE 2014-2015
 1. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (712)
 2. Minimumloon 2014 juli (601)
 3. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (556)
 4. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (505)
 5. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?! (485)
 6. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (462)
 7. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (400)
 8. Wijziging rooster geen effect op primaire arbeidsvoorwaarden (343)
 9. Principeakkoord CAO BVE 2014-2015 (312)
 10. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (294)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (3962)
 2. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (3400)
 3. Minimumloon 2014 juli (3180)
 4. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (2762)
 5. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (2218)
 6. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (1905)
 7. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (1903)
 8. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?! (1647)
 9. CAO Metalektro 2013-2015 * (1523)
 10. Principeakkoord CAO BVE 2014-2015 (1221)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (282235)
 2. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (94577)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (86235)
 4. Minimumloon 2014 juli (82025)
 5. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (63622)
 6. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (57762)
 7. Premies 2014 (56835)
 8. CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013 * (52665)
 9. CAO Bakkers 2014-2019 * (49412)
 10. CAO Installatiebedrijf 2013-2015 * (46586)