loading
views

Taal werkt! – Opleidingsfonds Flexbranche strijdt tegen laaggeletterdheid – webinar

Taal werkt! – Opleidingsfonds Flexbranche strijdt tegen laaggeletterdheid – webinar

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft 3000 uitzendvestigingen benaderd voor deelname aan een grootschalig webinar om de aandacht te vestigen op ca.
100.000 uitzendkrachten die moeite hebben met lezen en schrijven.

Bekijk de site Taal Werkt!.nl

3000 uitzendvestigingen benaderd
Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft 3000 uitzendvestigingen benaderd en nog eens drieduizend emailaccounts, om de nieuwe website met informatie en concrete handreikingen voor werkgevers en werknemers over de aanpak van laaggeletterdheid www.Taalwerkt.nl te introduceren.
Intercedenten kunnen actief helpen met signalering.

Webinar STOOF-online Week van de Alfabetisering

Stichting van de Arbeid en de Stichting Lezen & Schrijven
Stichting van de Arbeid en de Stichting Lezen & Schrijven hebben, o.a. met de hulp van STOOF een nieuwe website ontwikkeld. De introductie van dit webservicepunt voor de uitzendbranche, vindt plaats tijdens een grootschalig webinar op maandagochtend aanstaande. Tijdens het webinar komen Prinses Laurentien (voorzitter Stichting Lezen & Schrijven), Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) en Ton Heerts (voorzitter FNV In Beweging) aan het woord.

Aanpak laaggeletterdheid op de werkvloer
Taalwerkt.nl is bestemd voor werkgevers die informatie zoeken over (de aanpak van)laaggeletterdheid en voor werknemers die collega’s kennen of die zelf moeite hebben met lezen en schrijven. Naast werkgevers en werknemers kunnen ook brancheorganisaties, vakbonden, medezeggenschapsorganen en Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen op de website terecht om de benodigde informatie te vinden. Het aanpakken en verminderen van laaggeletterdheid op de werkvloer levert voordeel op voor werknemer én werkgever.

Gratis digitale taaltrainingen voor uitzendkrachten
STOOF biedt vanaf 3 september (gratis) digitale taaltrainingen aan voor uitzendkrachten die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze taaltraining is alleen geschikt voor uitzendkrachten die laaggeletterd zijn, niet voor anderstaligen.

Stimulans richting MBO startkwalificatie
Met deze actie wil de flexbranche zoveel mogelijk uitzendkrachten met lees- en schrijfproblemen stimuleren zich te melden voor een cursus lezen en schrijven. Een gebrekkige beheersing van deze basisvaardigheden is een groot probleem in Nederland. Dat kan alleen worden opgelost als iedereen daaraan meewerkt. Zonder lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden is functioneren niet mogelijk in deze samenleving. Ook dragen betere lees- en schrijfvaardigheden direct bij aan de persoonlijke ontwikkeling en participatie van deze groep op de arbeidsmarkt.
STOOF werkt al voor het 5e jaar samen met de Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid op de kaart te zetten bij zowel werkgevers als werknemers. Nog steeds is 1,1 miljoen van de potentiele beroepsbevolking laaggeletterd. Naar schatting werken er in de flexbranche jaarlijks ca.100.000 uitzendkrachten die moeite hebben met lezen en schrijven. Het goede nieuws is dat deze mensen wel werken, maar dat er met een betere beheersing van zowel het lezen als schrijven er stappen voorwaarts gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld als het gaat om vervolgopleidingen voor een MBO startkwalificatie.

Intercedent kan helpen met signaleren laaggeletterdheid
Met deze actie in de Week van de Alfabetisering denkt de flexbranche nog veel meer bereik en gehoor te krijgen om laaggeletterdheid onder (toekomstige)uitzendkrachten aan te pakken. De intercedent speelt een belangrijke rol in het herkennen van onvoldoende basisvaardigheden, want de (toekomstige) uitzendkracht heeft het sollicitatiegesprek met de intercedent.

De aanpak tegen laaggeletterdheid vloeit voort uit afspraken die werkgevers en vakbonden eerder in de CAO voor Uitzendkrachten maakten, en sluit aan bij de oproep van de Stichting van de Arbeid aan O&O-fondsen om in branches aandacht te besteden aan dit vraagstuk.

Bron: STOOF, 31 augustus 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek