loading
views

Sollicitant uit bijstand – onderzoek naar gedrag, uiterlijk en taal

Het CPB rapport Verzorgd uit de bijstand geeft een beeld van de rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsontvangers

In de afgelopen decennia verschoof de nadruk in de bijstand van inkomensondersteuning naar de re-integratie naar werk. Daarbij werden de plichten die tegenover de uitkeringsrechten staan steeds centraler gesteld.

Eerder werd onderzocht waarom zo weinig bijstandsgerechtigden staan ingeschreven bij uitzendbureaus. Het onderzoek Verzorgd uit de bijstand is een vervolg op dit onderzoek.

Taaleis aanscherpen en uitkering korten bij nalatig gedrag
Zo is recent voorgesteld de taaleis in de Wet werk en bijstand (WWB) aan te scherpen. Ook zijn er onlangs voorstellen gedaan om bijstandsontvangers op hun uitkering te korten wanneer zij niet op tijd of onverzorgd op een verplicht sollicitatiegesprek verschijnen.

Is gedrag bij te sturen?
Voor dit onderzoek interviewden de onderzoekers klantmanagers van gemeentelijke sociale diensten en werkgevers die mensen uit de bijstand in dienst hebben genomen. Op basis daarvan geeft dit rapport een beeld van de aard en de achtergronden van de problemen op het gebied van gedrag, uiterlijk en taal bij bijstandsontvangers die richting werk begeleid worden. Daarnaast geeft deze studie inzicht in hoe klantmanagers omgaan met deze complexe problematiek. Welke mogelijkheden zien zij om hun cliënten op dit punt bij te sturen, en is het zinvol sancties op te leggen om hen ‘verzorgd uit de bijstand’ te krijgen?

Bron: CPB, 29 augustus 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek