loading
views

Initiatiefwet Zekerheid voor Flex – effect op uitzenden en payrolling

Paul Ulenbelt (Tweede Kamerlid voor de SP) en Mariette Hamer (Tweede Kamerlid voor de PvdA) hebben in juli een initiatiefwet Zekerheid voor Flex geschreven.

Met de voorgestelde maatregelen willen ze uitzenden en payrolling reguleren en tijdelijk werk zekerder maken. Het wetsvoorstel is nog niet ingediend.

Aanpassing van de regelgeving voor uitzenden en payrolling
– Het inleenbedrijf moet de werknemer en het uitzendbureau informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsrelatie.
Voor iedere gewerkte periode van 4 weken geldt een termijn van een week met een maximum van 4 weken voor het verstrekken van de informatie. Wanneer het inleenbedrijf geen informatie verstrekt, wordt het verplicht om loon te betalen over die weken.
– Opdrachtgevers en payroll-ondernemingen tot een keuze dwingen: een uitzendkracht is in dienst bij de opdrachtgever of bij het uitzendbureau. Als een werknemer uitsluitend ter beschikking wordt gesteld aan een derde en deze derde doet ook de werving en selectie dan kan er geen sprake zijn van een uitzendovereenkomst.

Andere maatregelen om tijdelijk werk te reguleren:

  • Vergoeding bij het einde van een tijdelijke arbeidsrelatie, maximaal een maandsalaris vergoeding per gewerkt jaar. Binnen twee maanden zou moeten worden uitbetaald door de werkgever. Zo niet, dan wordt de verschuldigde vergoeding aan de werknemer verdubbeld.
  • Een hogere WW-premie heffen voor mensen een tijdelijk contract. Een lagere WW-premie voor mensen met vaste arbeidscontracten. Tijdelijke werknemers doen veel vaker een beroep op de WW dan mensen met een vast contract.
  • Informatieplicht aan werknemers met tijdelijke contracten: twee maanden voor het aflopen van contract zou de werkgever de werknemer schriftelijk moeten informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsrelatie. Sanctie: verzuimt de werkgever dan is hij de werknemer twee maanden loon verschuldigd.
  • Aanscherping ketenbepaling: na 2 jaar in dienst of na 2 tijdelijke contracten ontstaat recht op vast contract bij een eventueel volgend contract.
  • De mogelijkheid om via de CAO-afspraken af te wijken van de ketenbepaling schrappen.
  • ‘Draaideurconstructie’ van 3 maanden verlengen naar 12 maanden
  • Concurrentiebeding bij tijdelijke contracten of uitzendovereenkomsten verbieden
  • Geen proeftijd bij contracten van minder dan 6 maanden – werkgevers mogen kiezen of mensen een contract van 6 maanden en een proeftijd of korter en dan geen proeftijd.
  • Een schriftelijke arbeidsovereenkomst bij tijdelijke werk verplicht stellen

Bron: Initiatiefwetsvoorstel SP en PvdA en berichtgeving FNV

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek