loading
views

SNCU en Inspectie Leefomgeving en Transport sluiten convenant

SNCU en Inspectie Leefomgeving en Transport sluiten convenant

SNCU en Inspectie Leefomgeving en Transport sluiten convenant

Op 20 augustus jl. hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) een convenant gegevensuitwisseling ondertekend.

Oneerlijke concurrentie tegengaan en dienstbetrekking wegtransport bevorderen
De gegevensuitwisseling heeft ten doel oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan en de naleving van de eis van dienstbetrekking in het wegtransport te bevorderen. Daarnaast beoogt het convenant de informatie‐uitwisseling te formaliseren en met waarborgen te omkleden. Beide partijen zijn er van overtuigd dat een publiek ‐ private handhavingsaanpak toegevoegde waarde heeft in de aanpak van oneerlijke concurrentie en uitbuiting.

Verklaring te beschikkingstelling nodig voor uitzenden in vrachtvervoer
Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Milieu mogen uitzenden naar een ondernemer in het vrachtvervoer. Een overzicht van aangewezen ondernemingen is op de website van KIWA gepubliceerd. Een chauffeur heeft een Verklaring ter beschikkingstelling nodig die hij van het uitzendbureau krijgt. Hij moet deze onderweg bij controle kunnen tonen.
Daarnaast is in de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen de bepaling opgenomen dat er alleen met ‘NEN‐gecertificeerde’ uitzendbureaus zaken gedaan moet worden. Op grond van deze twee kenmerken verricht de SNCU in het kader van haar risicoanalyse onderzoeken.

SNCU verstrekt gegevens aan ILT
De SNCU zal aan de ILT gegevens verstrekken over transportondernemingen waarbij wordt verondersteld dat zij uitzendkrachten gebruiken in strijd met de geldende regelgeving. De inspectie laat aan de SNCU weten als zij uitzendorganisaties tegenkomt die chauffeurs uitzenden in het wegtransport waarbij niet‐passende beloning wordt verondersteld.

Eerste convenant tussen publieke en private handhaver
Peter Loef, directeur van de SNCU is om twee belangrijke redenen positief over de ondertekening van dit convenant: ‘Ten eerste wordt door de signalen die wij van ILT ontvangen een gerichtere inzet van menskracht en middelen mogelijk. Daarnaast is het een eerste convenant tussen een publieke en een private handhaver. Het zou mooi zijn als ook met andere inspecties en de Belastingdienst een dergelijk convenant gesloten zou kunnen worden. Dit is overigens in ieders belang. De uitvoeringspraktijk leert namelijk dat als een bedrijf iets bewust fout doet, hij dit veelal niet alleen op het CAO‐terrein doet, maar bijvoorbeeld ook op het terrein van sociale en fiscale wetgeving.’

Bron: SNCU, 22 augustus 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek