loading
views

Thuiswerken bevordert re-integratie en verlaagt ziekteverzuim

21 augustus 2012

Thuiswerken zorgt voor een lager ziekteverzuim. Het Nieuwe Werken bevordert de arbeidsdeelname van mensen met een gezondheidsbeperking.

Dit blijkt uit de Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen.

Trends in ziekteverzuim en arbeidsdeelname
Nederland stond internationaal lange tijd bekend om het hoge ziekteverzuim en de sterke groei van het aantal arbeidsongeschikten. De laatste decennia werden daarom vele beleidsmaatregelen genomen die probeerden het uitkeringsvolume te beperken en de re-integratie van mensen met gezondheidsbeperkingen te bevorderen. Hoe staat Nederland er nu voor op dit terrein? De belangrijkste trends in het ziekteverzuim, de mate van arbeidsongeschiktheid en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen komen aan de orde.

Welke prikkels helpen bij re-integratie?
In het onderzoek werd gekeken naar:

  • Welke werkgevers zijn bereid mensen uit kwetsbare groepen in dienst te nemen?
  • Wat is de werking van financiële prikkels bij de re-integratie naar werk?
  • Hoe beïnvloedt de gezondheidsbeleving de arbeidsdeelname?
  • Welke factoren zorgen voor een succesvolle arbeidsdeelname van mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn?
  • Biedt de toename van thuis- en telewerken nieuwe kansen om de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen te verhogen?

De studie kwam tot stand in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, TNO en UWV Kenniscentrum. De eindredactie was in handen van het SCP.

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, 21 augustus 2012 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek