loading
views
0 reacties
Rein Leyenhorst

Succesvol scholingsproject van Unique, Avans en Rabobank

Ir. Rein Leyenhorst heeft zich gespecialiseerd in Flexicurity. Hij is bedrijfskundige, voormalig hogeschooldocent en onderwijsontwikkelaar bij verschillende hogescholen. Vanuit het lectoraat Flexicurity van de Hanzehogeschool Groningen heeft hij onderzoek gedaan naar uitzendbureaus als co-maker voor onderwijsinstellingen in het kader van Leven Lang Leren. Het onderzoek vormt de basis voor een aantal columns over opleiden binnen de flexbranche. Rein is voorzitter van de themagroep Arbeidsmarkt van het Landelijk Netwerk Associate Degree, waarin mbo- en hbo-instellingen samen met sociale partners en overheid op uitvoeringsniveau samenwerken aan de verdere ontwikkeling van deze nieuwe graad bij de hogere beroepsopleidingen in Nederland en Europa. X

20 augustus 2012

Succesvolle samenwerking hogeschool, bank en uitzendbureau
In 2007 is een project gestart waarin Avans Hogeschool, Rabobank, ING en Content Executive participeerden. De opzet was jonge Hbo-studenten van de voltijdopleiding Management, Economie en Recht (MER) in een driejarig duaal traject voor te bereiden op een passende functie bij een van de banken. Het project heb ik in een vorige column genoemd als voorbeeld van goede samenwerking met een heldere rolverdeling: de hogeschool leidt op, het uitzendbureau verzorgt tijdelijk de werkgeversfunctie en de bank biedt eerst stageplaatsen en vervolgens een baan aan het eind van een succesvol verlopen traject.

Stand van zaken 2012
Hoe staat het er nu voor anno 2012 in een roerige economische tijd?
Voor de beantwoording van deze vraag heb ik betrokkenen van de drie partijen geïnterviewd.

Unique Executive
Eind 2009 is Content opgegaan in Unique, beide onderdeel van USG. Monique Remmers, Consultant bij Unique in Eindhoven is de contactpersoon voor het Brabantse samenwerkingsproject met Avans en de Rabobank.
“We praten inmiddels over de vijfde lichting studenten in het project. Het gaat tot nu toe om tien studenten van Avans in Breda per jaar, waarvan we er aanvankelijk vijf bij de ING en vijf bij de Rabobank plaatsten. Twee jaar geleden moest ING uit het project stappen en toen heeft de Rabobank alle plaatsingen voor haar rekening genomen. Het project strekt zich nu uit over meerdere banken. Studenten werken in het tweede jaar van hun opleiding elke week twee dagen bij de bank en gaan drie dagen naar school. In het derde jaar is de verhouding vier op één en in het laatste jaar wordt volledig gewerkt.”

Rabobank
Wendy Stevens-Couwenberg is sinds oktober 2011 Manager HRM bij Rabobank Breda en vanaf dat moment nauw betrokken bij het samenwerkingsproject met Avans en Unique. Ze bevestigt dat momenteel 16 Rabobank-vestigingen in Brabant en Zeeland meedoen aan het project.
“Deze constructie biedt de bank de mogelijkheid kandidaten langere tijd te volgen in hun ontwikkeling. De bank kent daarnaast bijvoorbeeld ook een project Rabobank Toptalent. Daarin worden high potentials die zowel binnen als buiten de bank ‘gespot’ zijn een jaar lang bovenformatief geplaatst en gevolgd. Maar na dat jaar ben je die weer kwijt. Overigens wil de bank de selectie van studenten weer wat meer in eigen hand nemen. En op verzoek van Avans gaat het jaarlijks aantal studenten omhoog naar 16 en wordt het traject ingekort tot twee jaar. Eerst een half jaar stage en dan anderhalf jaar duaal werken en leren.”

Avans Hogeschool
Ed van Sprundel, dean bij Avans Hogeschool Breda, bevestigt deze wijzigingen.
“We verschuiven de selectie van studenten van eind jaar 1 naar begin jaar 3. Ze hebben dan inmiddels een eerste stage afgerond en we hebben beter zicht op geschikte studenten. Rabobank Breda wenst vooral studenten met bachelor-potentieel, hoewel in ’s-Hertogenbosch ook een project loopt met Associate Degree deeltijdstudenten. Om het project rendabel te maken voor begeleiding vanuit de hogeschool breiden we het jaarlijks aantal studenten uit naar 16, waarbij we behalve MER-studenten ook vanuit de opleiding Bedrijfseconomie studenten gaan selecteren.”

Conclusie: Ruimte voor succesvolle samenwerking
Het voorbeeld laat zien dat er, ondanks de minder gunstige economische situatie, nog altijd ruimte is voor samenwerking, waarbij talentvolle jonge studenten met hulp van uitzendbureaus en werkgevers met visie op de toekomst aan een passende baan op de arbeidsmarkt geholpen kunnen worden.

Volgens Ingrid de Nie, strategic accountmanager van Unique, is het hier beschreven project op dit moment uniek voor Unique in Nederland. Op dit moment wordt door diverse partijen op regionaal niveau bekeken of deze opzet verder uitgerold kan worden.

Een voorbeeld, dat zeker navolging verdient.

Internetlinks
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/breda/studenten/
http://www.avans.nl/smartsite.shtml?id=1854
http://www.unique.nl/2027488/Open_sollicitatie.html

Gegevens van de geïnterviewden vindt u op LinkedIn.

Column: Rein Leyenhorst

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek