loading
views

SZW: tijdelijk werk is beter dan een uitkering – cultuuromslag nodig

17 augustus 2012

Staatssecretaris De Krom vindt een cultuuromslag nodig bij mensen in de bijstand en sociale diensten.

‘Je gaat naar de sociale dienst voor werk, niet voor een uitkering’

Dit blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten uitvoeren naar de motieven die spelen bij het zoeken en vinden van laaggeschoold werk.

Meer dan de helft van de vacatures voor laaggeschoold werk wordt ingevuld via uitzendbureaus. Toch schrijft slechts een derde van de laaggeschoolden zich in bij een uitzender.

Te vrijblijvend – motivatie ontbreekt
Bijstandontvangers denken te vrijblijvend over de sollicitatieplicht. Zij willen vooral ‘zin’ hebben in een nieuwe baan. Gemeentelijke sociale diensten maken te weinig gebruik van dwang en drang om bijstandontvangers aan de slag te krijgen.
Werkgevers eisen van nieuw personeel vooral één ding: motivatie. Volgens werkgevers scoren Midden- en Oost-Europeanen daarop beter dan bijstandsontvangers.

Tijdelijk werk is beter dan een uitkering
De Krom: ‘Er is een cultuuromslag nodig bij bijstandontvangers, sociale diensten, maar ook bij werkgevers. Sociale diensten moeten bijstandontvangers meer stimuleren om tijdelijk werk aan te pakken. Tijdelijk werk is altijd beter dan een uitkering. Bovendien stroomt bijna de helft van de uitzendkrachten uiteindelijk door naar regulier werk. Bijstandontvangers moeten beseffen dat een uitkering geen keuze is, maar noodzaak. Als je kunt werken en er is werk: dan ga je aan de slag. Als je het recht hebt op een uitkering als het tegenzit, dan heb je ook de plicht om voor je eigen boterham te zorgen als dat kan. Sociale diensten handhaven die verplichting te weinig. Dat moet veranderen.’

Tijdelijk werk is werk
Uit het onderzoek blijkt dat bijstandontvangers tijdelijk werk te vaak niet voor vol aanzien. Ook sociale diensten zijn niet altijd alert om bijstandontvangers te wijzen op tijdelijk werk. Tevens blijkt dat ongeveer de helft van de bijstandsontvangers werk waarvoor langere reistijden nodig zijn, ‘zeker niet’ zou doen en dat ze er ‘zin’ in willen hebben, ondanks de wettelijke verplichting om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen.

Te weinig controle op sollicitatieplicht
Gemeenten maken te weinig gebruik van handhaving en sancties om mensen aan het werk te helpen. Nog niet de helft van de bijstandontvangers vindt dat de gemeente controleert of ze voldoende solliciteren. Alhoewel een aanzienlijke groep dus niet of onvoldoende solliciteert, heeft maar 14% van de bijstandsontvangers weleens een waarschuwing of sanctie opgelegd gekregen. In zijn reactie wijst de Staatssecretaris erop dat het onderzoek eerdere bevindingen van de Inspectie bevestigt. Daaruit bleek dat 60 tot 80% van bijstandsontvanger aangeeft niet te worden verplicht tot het zoeken van werk in de eerste 2 jaar van een uitkering.

Aanbod laaggeschoold werk
Er zijn baankansen in sectoren waar veel laaggeschoold werk is. Dat blijkt uit de 300.000 Midden- en Oost-Europeanen die in Nederland deze banen vervullen.

Uitzendbureaus werken sneller dan werkpleinen
Meer dan de helft (58%) van de vacatures voor laaggeschoold werk wordt ingevuld via uitzendbureaus. Zij werken sneller dan werkpleinen en leveren goede kandidaten. Echter, slechts een derde van de bijstandontvangers staat bij een uitzendbureau ingeschreven.

Aanpassingen bijstandswet nodig
Staatssecretaris De Krom overweegt aanpassingen in de bijstandswet. Hij gaat erover in gesprek met wethouders, sociale diensten, uitzendbureaus en werkgevers.

Bron: Rijksoverheid.nl, 16 augustus 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek