loading
views

Metaalsector gaat nog veiliger werken – meerjarenplan Inspectie SZW

Metaalsector gaat nog veiliger werken – meerjarenplan Inspectie SZW

16 augustus 2012

De metaalsector gaat in de komende jaren nog veiliger werken

Dit staat in het meerjarenplan van de Inspectie SZW. Werkgevers en werknemers zullen zich blijven inspannen om de werkplekken nog veiliger en gezonder te maken.

Verbetercoach
Zij zorgen bijvoorbeeld dat coaches in bedrijven adviseren over verbetering van de werkomstandigheden. Eerder is gebleken dat ondernemingen die zo’n ‘verbetercoach’ hebben ingezet, betere werkomstandigheden hebben. De coaches zijn een initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties.

Digitaal hulpmiddel – voorlichting en controle in meerjarenplan
De Inspectie ontwikkelt een digitaal hulpmiddel voor jonge werknemers waardoor zij veiliger met machines kunnen werken. Zij doet dit samen met werkgevers, werknemers en opleidingsinstituten in de metaalsector. Tijdens de duur van het meerjarenplan, tot 2015, blijft de Inspectie voorlichting geven aan bedrijven over gezond en veilig werken. De Inspectie blijft de komende jaren ook gericht controleren bij bedrijven die eerder steken lieten vallen.

Risico ernstig ongeval in metaalsector twee keer zo hoog als gemiddeld
De Inspectie is tevreden over de vorderingen in de sector op het gebied van lasrook: schadelijke stoffen die vrijkomen bij het lassen. Steeds vaker treffen bedrijven maatregelen om de blootstelling van werknemers aan lasrook zoveel mogelijk terug te dringen.
Ondanks deze vooruitgang is er reden voor de meerjarenaanpak. Het risico op een ernstig ongeval ligt in de metaalsector nog altijd twee keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. In 2010 gebeurden in de branche in totaal 180 ernstige ongevallen, waarvan vijf dodelijke. De meeste werden veroorzaakt door onveilig werken met machines en onveilig ingerichte werkplekken.

In onderdelen van de metaalsector, zoals de scheepbouw, leidt het vallen van hoogte soms tot ernstige ongevallen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen vormt eveneens een gezondheidsrisico in deze branche.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek