loading
views

SNCU: Onjuiste uitspraak Migrada in Nieuwsuur

Logo

10 augustus 2012

De SNCU noemt de suggestie van Sonja Driessen van Migrada in Nieuwsuur onjuist. De SNCU dwingt uitzendbureaus namelijk juist tot nabetaling van het ten onrechte niet uitbetaalde loon en andere tegoeden.

Migrada is de belangenvereniging voor arbeidsmigranten in Nederland. In de uitzending van het programma Nieuwsuur van gisteren, is Sonja Driessen, de voorzitter van Migrada, aan het woord geweest. Dit om namens de arbeidsmigranten in Nederland de handhavende instanties op te roepen de boetes die ze aan malafide werkgevers opleggen, te gebruiken ter compensatie van de benadeelde werknemers. Daarbij suggereerde ze dat de SNCU niet voor nabetalingen van de vorderingen zou zorgen.

Woorden onjuist
SNCU noemt de woorden van Sonja Driessen onjuist. De SNCU dwingt uitzendbureaus namelijk juist tot nabetaling van het ten onrechte niet uitbetaalde loon en andere tegoeden. De ervaring daarbij is, dat in nagenoeg 30% van de gevallen het uitzendbureau vrijwillig tot nabetaling overgaat van wat door de stichting is opgelegd. In 2011 zou dit bij een vastgesteld vorderingsbedrag van € 6.500.000 € 2.000.000 zijn. Weigert een uitzendbureau nabetaling te verrichten, dan stapt de SNCU alsnog naar de rechter en dwingt deze af via een rechterlijke procedure. Het hoogst, dit jaar door de SNCU vastgestelde bedrag dat door een uitzendbureau moet worden nabetaald, bedraagt nagenoeg € 900.000.

Hoe kunnen benadeelde uitzendkrachten ondersteund worden?
De SNCU is het eens met Migrada dat er onderzocht moet worden op welke wijze de benadeelde uitzendkrachten, waarvan het merendeel arbeidsmigranten is, ondersteund kunnen worden bij het instellen van individuele loonvordering. SNCU is een organisatie die namens sociale partners, op een collectieve manier, opkomt voor de rechten van alle bij een uitzendbureau werkzame uitzendkrachten. Controle en nabetaling worden dus op groepsniveau verricht. De stichting dwingt namelijk tot nabetaling van een totaal bedrag aan vastgestelde schadelast.

Loonvordering
Een eerste stap om de melder alsnog ondersteuning te bieden bij zijn of haar individuele loonvordering, is onlangs gezet. De SNCU informeert de melder schriftelijk wanneer het uitzendbureau verplicht is tot het verrichten van nabetaling. Met die informatie kan een individuele uitzendkracht zijn recht bij individuele loonvordering versterken. Probleem is echter vaak, zoals Sonja Driessen aangeeft, dat uitzendkrachten bang zijn voor represailles zoals verlies van hun baan, met als gevolg dat ze alsnog afzien van het instellen van hun loonvordering. SNCU kan de uitspraak van Sonja niet bevestigen dat dit de uitzendkrachten zou weerhouden van het doen van een melding bij de SNCU. Op dit moment zijn er in het eerste halfjaar al 515 meldingen ontvangen en op basis van onder andere hiervan 231 onderzoeken gestart. Ook de uitspraak van Sonja dat SNCU vooral anonieme meldingen zou ontvangen, klopt niet. Het merendeel van ontvangen klachten is namelijk voorzien van persoonsgegevens van de melder, waarbij melder ook toestemming geeft voor het delen van deze informatie met andere handhavers.

Peter Loef
‘De uitspraken van Sonja Driessen bevreemden mij, temeer omdat zij de SNCU en haar werkwijze kent. Waarschijnlijk baseert Migrada haar uitspraken alleen op arbeidsmigranten die niet bij de SNCU hebben gemeld. Uitzendkrachten die wel als gevolg van een SNCU-onderzoek door het uitzendbureau zijn gecompenseerd, hebben logischerwijs ook geen reden meer om bij Migrada aan te kloppen’, aldus Peter Loef, directeur SNCU. De SNCU betreurt het feit dat het interview een vertekend beeld schetst van de werkelijkheid en roept uitzendkrachten en arbeidsmigranten op om overtredingen van de cao en/of andere wet- en regelgeving te blijven melden.

Bron: SNCU, 10 augustus 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek