loading
views

PSC | platform voor intermediairs succesvol

PSC | platform voor intermediairs succesvol

Interview met Marcel Reijmers, operationeel directeur

HelloFlex People is een backoffice organisatie die zich exclusief richt op intermediairs in de flexmarkt.
Door uitbesteding van de backoffice krijgen intermediairs vrijheid en zijn ze toch verzekerd van een uitstekend administratiekantoor met veel kennis van de markt. Dat biedt niet alleen de zelfstandige intermediairs, maar ook hun uitzendkrachten en opdrachtgevers vertrouwen. HelloFlex People heeft inmiddels meerdere certificaten in de wacht gesleept: recent nog ISAE 3402 en het Financieel Gezond Certificaat van Graydon. Hoe zijn de verdere ontwikkelingen?
Een gesprek met operationeel directeur Marcel Reijmers.

Marcel Reijmers, PSC | platform

Wat zijn de ontwikkelingen bij HelloFlex People?
Wordt het concept van HelloFlex People goed opgepakt in de markt?
“Ja, dat blijkt uit de snelheid waarmee we groeien. We verwachten dit najaar nog de 150ste intermediair te kunnen verwelkomen.”

Groeiende omzet van intermediairs
De uitzendmarkt loopt terug door de economische onzekerheid. Merk je dat bij HelloFlex People?
“Nee, wij merken juist dat het aanbod van starters en zelfstandige intermediairs nog altijd groeit. Daarnaast zien we dat onze klanten toenemend succesvol zijn. In tegenstelling tot wat de marktcijfers doen vermoeden, draaien ze goed. Dit versterkt mij in mijn visie dat de combinatie van zelfstandige intermediairs met HelloFlex People als backoffice organisatie een heel goede uitwerking heeft. Het geeft intermediairs de vrijheid om zich volledig te focussen op hun primaire doel, 100% bezig zijn met het commerciële bemiddelingsproces. De intermediairs die in de afgelopen jaren klant zijn geworden, hebben op dit moment – begin augustus – gezamenlijk al meer omzet gedraaid dan de complete omzet die ze over het gehele vorige jaar hebben bereikt.”

Hoe komt het dat de HelloFlex People intermediairs tegen de stroom in weten te groeien?
“Zoals ik al aangaf, wij ontzorgen ze volledig van administratieve sores, dat beschouw ik als de verdienste van HelloFlex People. Maar het komt natuurlijk vooral door dat onze intermediairs de juiste marktkeuzes weten te maken, vaak innovatief zijn, in slimme niches opereren en hun werk gewoon goed doen. En als je als intermediair op die manier je zaken op orde hebt dan valt er ook in deze markt nog prima te groeien.”

Komt die groei van bestaande of van nieuwe intermediairs?
“Dat onderscheid is wat lastig te maken. Immers, een intermediair die zich bij ons aansluit kan een starter zijn, maar ook al een lopend bedrijf hebben. Starters hebben natuurlijk een aanloopperiode nodig om tot groei te komen. En heel eerlijk, niet elk concept blijkt uiteindelijk succesvol. Laat ik het zo zeggen, wij hebben een gezonde mix van bewezen concepten die stevig in hun markt staan, van partijen die op het punt van doorbreken staan en van starters. En dat is ook precies hoe we het willen hebben.”

Flex Innovatie Fonds

FlexInnovatieFonds
“Dat wij op zoek zijn naar aantrekkelijke intermediairs blijkt ook uit een nieuw initiatief van ons. Wij zijn het FlexInnovatieFonds gestart. Dit is een nieuw en uniek initiatief waarmee het HelloFlex People innovatieve toetreders tot de flexmarkt wil stimuleren. De essentie is dat het fonds een prijs uitreikt voor het meest innovatieve businessplan in de flexmarkt. De eerste businessplannen zijn al door ons ontvangen. In het najaar worden deze plannen beoordeeld door een deskundige jury en in februari 2013 zal de uitverkiezing van het meest innovatieve plan plaatsvinden.”

Inspiratiedag 20 september 2012
Op welke manier faciliteer je je intermediairs nog meer?
“We bieden minimaal 2 keer per jaar een informatieve regio bijeenkomst waarbij veel uitwisseling en netwerkgelegenheid is. Dit jaar organiseren we dat voor de regio Noord-Oost Nederland en voor Zuid-West Nederland. Daarnaast organiseren we op 20 september een landelijke dag, waarbij wij ook expliciet andere belangstellenden uitnodigen om deel te nemen. Zij kunnen dan rechtstreeks van onze bestaande klanten/intermediairs horen waarom en hoe onze formule in de praktijk werkt en hun tevredenheid toetsen. Dit is inspirerend voor alle deelnemers.”

Programma – Wim Davidse, toelichting op regionale ontwikkelingen
Je doelgroep voor de Inspiratiedag is dus breed.
“Ja, vanwege de grotere doelgroep hebben we het programma aangepast.
We hebben Wim Davidse uitgenodigd, die in de branche bekend is om zijn presentaties van ontwikkelingen in de uitzendmarkt. Hij zal speciaal voor deze dag inzoomen op regionale ontwikkelingen. Hij licht ook ontwikkelingen toe binnen verschillende branches. Dat biedt veel aanleiding voor gesprek en nieuwe ideeën.”

HelloFlex People Academie
Met welke begeleiding en informatie ondersteun je intermediairs nog meer?
“Met onze HelloFlex People Academie bieden we een compleet aanbod van opleidingen, dat meegroeit met de behoefte van de individuele intermediair. We bieden de basis- en vervolgtraining voor de software, de basiscursus Uitzendmedewerker en commerciële trainingen. We investeren in individuele coaching. Daarmee helpen we intermediairs om succesvoller te worden en zich naar behoefte bij te scholen. Op termijn zullen we vanuit de HelloFlex People Academie uitbreiden naar structureel opleiden van uitzendkrachten.”

Kredietverzekering
Hoe heb je de risico’s van de personeelsbemiddeling afgedekt?
“Wij zijn zorgvuldig in het bewaken van het debiteurenrisico. Door onze werkwijze is het debiteurenrisico zeer beperkt. Dat maakt ons tot een solide partij, waarmee de intermediair weinig of geen risico loopt. We onderzoeken nu ook de mogelijkheid om een kredietverzekering aan te bieden. Dat geeft intermediairs nog meer ruimte en keuzevrijheid in hun businessmodel. Dan zijn de risico’s voor de intermediair desgewenst nog kleiner te maken. De wachttijd tussen bemiddeling, contract, declaratie en inkomsten wordt daardoor nog korter en voor de intermediair nog beter beheersbaar.”

Backoffice Services
Waarom heeft HelloFlex People gekozen voor een naamverandering met het accent op de backoffice?
“We merkten dat onze vorige naam Payroll Service Centre wel eens verwarring wekte. De term payroll dekt de lading niet voldoende. We doen immers veel meer. We bieden een complete backoffice, met salarisbetaling, facturatie, debiteurenbeheer en indien gewenst coaching en werkgeverschap. Met de naam HelloFlex People | platform blijkt ook duidelijk dat wij alleen voor intermediairs werken.”

Volg de ontwikkelingen
Hoe kunnen belangstellenden op de hoogte blijven?
“Alle ontwikkelingen zijn te volgen op onze site – www.HelloFlex People.nl – die binnenkort geheel wordt vernieuwd. Daarnaast zijn ze natuurlijk welkom op 20 september. Als iemand meer informatie wil over het FlexInnovatieFonds dan kunnen ze die vinden op www.flexinnovatiefonds.nl.”

Interview: Hinke Wever

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek