loading
views

TMC omzet eerste 6 maanden 2012: + 6,3%

TMC

6 augustus 2012

De omzet van TMC gedurende de eerste helft van 2012 was EUR 27,98 miljoen, een stijging met 6,3% ten opzichte van een jaar eerder.

> TMC Halfjaarbericht 2012
> Persbericht halfjaarcijfers 2012

TMC heeft in de eerste helft van het jaar een nettowinst geboekt van EUR 2,65 miljoen tov EUR 2,97 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De winst voor rente en belastingen (EBIT) kwam uit op EUR 3,42 miljoen. In de eerste zes maanden van 2012 is echter een 10,9% lagere nettowinst geboekt.

Kernpunten
# Opbrengsten in eerste helft 2012 gestegen met 6,3% tot Eur 28,0 miljoen (eerste helft 2011: Eur 26,3 miljoen).
# Brutowinst afgenomen tot 31,7% van de opbrengsten (eerste helft 2011: 38,0%), mede door significante invloed van lagere subsidie-opbrengsten en hoger werkgeversdeel sociale lasten als gevolg van overheidsmaatregelen.
# Indirecte kosten gedaald als percentage van de opbrengsten naar 19,5% (eerste helft 2011: 22,9%).
# Aantal Werkondernemers gestegen met 5,2% tot 503 (ultimo december 2011: 478), voornamelijk door de stijging van het aantal Werkondernemers met 14,9% bij TMC Technology.
# Gemiddeld aantal Werkondernemers gestegen met 11,7% tot 497 (eerste helft 2011: 445).
# Ratio direct/indirect personeel ultimo juni 2012 bedroeg 7,7 (ultimo juni 2011: 7,2).
# Groei van het aantal projecten in West-Nederland met 12,0% ten opzichte van ultimo december 2011.
# Afhankelijkheid top-3 opdrachtgevers afgenomen door groei bij nieuwe opdrachtgevers.
# Solvabiliteit toegenomen tot 74,2% (ultimo december 2011: 71,5%).

Bron: TMC Persbericht, 6 augustus 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek