loading
views

AVV CAO Verzekeringsbedrijf – buitendienst 2012-2013

AVV CAO Verzekeringsbedrijf – buitendienst 2012-2013


6 augustus 2012

AVV CAO Verzekeringsbedrijf – buitendienst 2012-2013

Download: AVV CAO Verzekeringsbedrijf – Buitendienst 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Verzekeringsbedrijf – Buitendienst.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 juli 2012, nr. 12708, onder UAW nr. 11330.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek