loading
views

Akkoord CAO ING 2012-20146 augustus 2012

CAO-naam
CAO ING Bank

Download Akkoord CAO ING 2012-2014
> niet beschikbaar

Looptijd
– De cao heeft een looptijd van 3 jaar: van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015.

Loonmutaties
– de prestatiebeloning is afgeschaft, om dat mogelijk te maken is er voor die 3 jaar 9% loonsverhoging afgesproken, dat betreft zowel structurele loonsverhogingen als transitiemaatregelen.

Arbeidsvoorwaarden
– iedere medewerkers die in 2012 een herplaatsingtoeslag heeft ontvangen, krijgt in februari 2013 een tegemoetkoming in verband met het vervallen van Targetbeloning en TSR. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 50% van het eenmalige bedrag van januari 2012 uit de cao (met een maximum van 3000 euro) voor iedereen die op dat moment de herplaatsingtoeslag nog ontvangt. Voor de medewerkers waar de toeslag in 2012 vervallen is, bedraagt de tegemoetkoming 25% (met een maximum van 1500 euro). Deze tegemoetkoming geldt ook voor medewerkers met een functieschaalwijzingtoeslag. Dit is geregeld naar aanleiding van signalen van zowel leden als vanuit de cao tour;
– over duurzame inzetbaarheid zijn afspraken gemaakt, zodat iedereen met plezier aan het werk kan blijven. Het employabilitybudget wordt nu op de persoon toegesneden benut;
– met ingang van 1 januari 2014 komt er een persoonlijk keuzebudget. In dat persoonlijk keuzebudget komt o.a. de huidige levensloopbijdrage van 3,5%. Voor 2012 en 2013 wordt die levensloopbijdrage als vitaliteitbijdrage uitgekeerd;
– waar mogelijk wordt het nieuwe werken gefaciliteerd;
– het huidige sociaal plan wordt met 3 jaar verlengd. De berekeningsmethodiek van de beëindigingvergoeding is aangepast aan het feit dat er geen prestatiebeloning meer is, maar zodanig dat de uitkomst identiek is;
– er is een afspraak gemaakt om onze vakbondscollega’s elders te steunen.

Bron: CNV Dienstenbond, 6 augustus 2012

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek