loading
views

Waadi check

3 augustus 2012
Op de website van de Kamer van Koophandel kunnen inleners een ‘Waadi-check’ doen en controleren of de intermediair waarvan zij personeel gaan inlenen, wel geregistreerd staat.

> Waadi check KvK

Registratieplicht
Per 1 juli geldt een registratieplicht voor intermediairs. Niet alleen intermediairs, ook inleners kunnen een forse boete krijgen als blijkt dat ten tijde van contractering, de intermediair niet is geregistreerd.

De Waadi-check controleert of de onderneming is geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt. Ook bedrijven die zich primair niet bezighouden met het uitlenen van personeel kunnen gezien worden als uitlener en intermediair. Is dat het geval, dan wordt ook vermeld of de onderneming bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig personeel ter beschikking stelt.

Bron: KvK

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek