loading
views

Maintec gaat het aantal leerlingen in de metaal verder uitbreiden

Maintec.net

2 augustus 2012

Maintec gaat het aantal leerlingen in de metaal verder uitbreiden.

Maintec neemt deel aan het ‘Project Flexwerkers Techniek 2012-2014’. Binnen dit project streven Maintec, STOOF, een 10-tal collega technische uitzendbureaus en de opleidings- en ontwikkelingsfondsen in de metaal, OOM en A&O naar een vergroting van de instroom van nieuwe BBL leerlingen in de techniek.

Project Flexwerkers Techniek
Door het Project Flexwerkers Techniek 2012-2014, die is afgesloten tussen 10-15 technische uitzendorganisaties, de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF)en twee Opleidings- en ontwikkelingsfondsen in de metaal, A&O Metalektro en OOM, zijn de belangrijkste financiële drempels weggenomen om dit concept verder te laten groeien.

Bedrijfsdirecteur Wout Oosterhof van Maintec legt uit: “In 2010-2011 hebben we al deelgenomen aan een vergelijkbaar project, de ‘Pilot Techniek 2010-2011’. Dit is zeer succesvol gebleken: 153 nieuwe leerlingen zijn toen geplaatst, waar Maintec er bijna 20 voor haar rekening heeft genomen. Het bijzondere van dit project is, dat klanten nu ook bij het inlenen van leerlingen aanspraak kunnen maken op de subsidiegelden van de O&O fondsen.”

Product Manager Leerwerktrajecten Tjeska Jansen: “Uit de evaluatie van de vorige pilot is gebleken dat zowel de leerbedrijven als de leerlingen veel meerwaarde van onze expertise ondervonden. Maintec was dan ook één van de bedrijven die in de Pilot Techniek zeer goed heeft gepresteerd. Daar zijn we trots op en wij hebben er vertrouwen in dat wij met onze collega bedrijven in staat zullen zijn de huidige doelstelling (425 nieuwe leerlingen) te behalen.”

Oosterhof toont zich enthousiast: “Ik ben weer ontzettend blij met dit initiatief. Dit verlaagt de drempel voor onze klanten om gebruik te maken van onze kennis en ervaring in het plaatsen en begeleiden van leerlingen in gecombineerde leer- en werktrajecten.”

Leerlingenconcept
Maintec werkt voor het invullen van haar klantvraag met een combinatie van leveringsmodellen, waarvan het ‘Leerlingenconcept’ er één is. Binnen dit concept detacheert Maintec leerlingen voor vier dagen per week bij haar opdrachtgevers, terwijl zij één dag in de week naar school gaan. Maintec verzorgt de begeleiding van de leerlingen in samenwerking met het betreffende kenniscentrum, het ROC en de opdrachtgever. Oosterhof: “Hoewel de werkloosheid als gevolg van de huidige crisis momenteel aan het stijgen is, staat ons een enorme arbeidsmarktkrapte te wachten. De naoorlogse babyboomers stromen uit en bovendien zal de vraag naar vaklieden stijgen bij een opleving van de economie. Vooral in de uitvoerende techniek dreigen grote tekorten. Het is dus van groot belang om te werken aan de instroom van de ‘vaklieden van de toekomst’. Door een goede selectie en intensieve begeleiding hebben wij de uitstroom van leerlingen aanzienlijk kunnen beperken. Door deze pilot kunnen wij de komende maanden veel meer leerlingen in de metaal gaan plaatsen.”

Bron: Persbericht Maintec, 26 juli 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek