loading
views
0 reacties
Jurriën Koops

Verfrissende samenwerking of verlammende impasse?

Drs. Jurriën Koops is Algemeen Directeur van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Daarnaast is hij voorzitter van STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche), bestuurslid SEU (Stichting Examens Uitzendbranche), plaatsvervangend bestuurslid SNCU (Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten), plaatsvervangend bestuurslid StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, plaatsvervangend bestuurslid SFU. X

Verfrissende samenwerking of verlammende impasse?

Op 12 september mogen we weer naar de stembus. Het is de vijfde keer in tien jaar. Uniek in Nederland en bij mijn weten een unicum in Europa. Zelfs in de soms zo verfoeide mediterrane landen hebben de kabinetten een langere houdbaarheid. Met een beetje pech is het in 2014 opnieuw raak. Het toont de instabiliteit van de politiek van dit moment. Vier of misschien vijf partijen zijn er straks nodig om een coalitie te vormen. Balanceren tussen een verfrissende samenwerking of een verlammende impasse?

Ik hoop het eerste, want dat biedt perspectief voor de arbeidsmarkt. Die moet echt een stuk robuuster. In antwoord op de economische druk, reorganisaties en de oplopende werkloosheid van dit moment, maar ook in antwoord op de arbeidsmarkt van de generatie schoolverlaters over een jaar of vijf wanneer de beroepsbevolking serieus begint te krimpen.

Eerder deed de ABU een oproep aan de politiek met elf voorstellen voor een gezonde flexibele arbeidsmarkt. Uitzendwerk vervult een cruciale rol op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat moet zo blijven en een nieuw kabinet moet wat mij betreft de rol van uitzenden verder versterken. Andere suggesties: zorg voor een meer activerende WW die snelle werkhervatting beloont. Zorg voor pensioensystemen die de horizontale bewegingen van mensen op de arbeidsmarkt faciliteren in plaats van remmen. Organiseer opleidingsfaciliteiten die intersectorale mobiliteit vergroten, dus minder per sector en meer per individu. Investeer in de publiek-private samenwerking tussen uitzendbranche, gemeenten en UWV, want 40% van de WWB’ers en 35% van de werkzoekenden van UWV gebruiken uitzenden als opstap naar werk.

Daar hoort ook bij dat we ‘flex en zeker’ opnieuw tegen het licht houden en herijken aan de eisen van een robuuste arbeidsmarkt. Voor de ABU geldt: geen flexibiliteit zonder zekerheid. Maar dan wel zo dat de benodigde zekerheden minder gebaseerd zijn op de aard van het contract, maar veel meer op de flexibele invulling van de omgeving (pensioen, sociale zekerheid, scholing, hypotheek) met meeneembare werknemersrechten die transities op de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

CDA-Kamerlid Van Hijum riep onlangs op tot een nieuw keukentafelakkoord over de flexibele arbeidsmarkt tussen werkgevers, vakbonden en uitzendbranche. Dat viel zo vlak voor de verkiezingen op dode grond. Helaas zou ik zeggen, want werkgevers en bonden hebben elkaar keihard nodig, sterker nog, ze zijn het aan hun stand en het land verplicht. Juist nu.

Het kan ook. Zo bewezen ABU en vakbonden in de uitzendpolder. Medio juli bereikten zij na vier maanden onderhandelen een akkoord over een nieuwe vijfjarige CAO voor Uitzendkrachten. Zeg maar een ‘decentraal flexakkoord’ en dat in een tijd dat de polder nauwelijks tot afspraken komt over flexibiliteit. Het CAO-akkoord draagt bij aan een gezonde flexibele arbeidsmarkt. Gelijk loon voor gelijk werk wordt vanaf 2015 de hoofdregel voor de beloning van uitzendkrachten. De ‘gouden’ allocatieve rol van uitzenders op de arbeidsmarkt wordt in de nieuwe CAO goed gefaciliteerd. Vakbonden erkennen uitzenden als goed gereguleerde vorm van flexibiliteit. Samen trekken we ten strijde tegen inferieure flex en gaan we ervoor zorgen dat de politiek deze CAO-afspraken respecteert.
Maar als gezegd, nu eerst een gang langs de stembus. Er valt wat te kiezen. Mijn stem gaat naar de verfrissende samenwerking. Niet alleen in de politiek maar ook in de polder.

drs. J. (Jurriën) Koops
Directeur Sociale Zaken ABU

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek