loading
views

CAO VVT 2014-2016 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

CAO VVT, CAO Verpleeg-, verzorgingshuizen en Thuiszorg met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen.

Nieuws
03-03-15 AVV CAO VVT 2015-2016
01-02-15 Akkoord CAO VVT 2014-2016: Ondergrens uurloon thuishulp is 10 euro
06-01-15 Kort geding CAO VVT 2014-2016
24-09-14 Akkoord CAO VVT 2014-2015
05-12-13 Akkoord CAO VVT 2013-2014
08-10-13 AVV CAO VVT 2013-2014
17-12-12 AVV CAO VVT 2012-2013
24-08-12 Staking verpleeghuis personeel Osira Amsterdam en thuiszorg personeel Faveo Rotterdam
22-05-12 Akkoord CAO VVT 2012-2013
16-12-11 AVV CAO VVT 2011-2012
20-11-10 Principeakkoord CAO Zorg (VVT) 2010-2012
25-02-10 AVV CAO VVT 2010
20-01-10 Branchevereniging BTN staakt verzet tegen AVV CAO VVT
09-09-08 Principeakkoord CAO Thuiszorg 2006-2010

Formele naam CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Ook bekend als CAO VVT, voorheen waren dit de CAO voor de verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V) en de CAO Thuiszorg (zie »).
Code loonheffing 2948
SBI Code 871
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 03-03-2015
AVV Expiratiedatum 31-03-2016
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO VVT 2015-2016
> AVV CAO VVT 2013-2014
> AVV_CAO_VVT_2012-2013
> AVV CAO VVT 2011-2012
> AVV CAO VVT 2010
CAO Ingangsdatum 01-09-2014
CAO Expiratiedatum 31-03-2016
Complete tekst(en) > Akkoord CAO VVT 2014-2016
> CAO VVT 2014-2016 (27-01-15)
> CAO VVT 2014-2016
> CAO VVT 2013-2014 (04-07-14)
> CAO VVT 2013-2014 (03-03-14)
> CAO VVT 2013-2014
> Akkoord CAO VVT 2013-2014
> CAO VVT 2013-2014
> CAO VVT 2012-2013
> CAO VVT 2010-2012
> CAO VVT 2008-2010
> CAO VVT 2005-2006
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten
Akkoord CAO VVT 2014-2016

Alle medewerkers die nu een nuluren- of minmaxcontract hebben krijgen in principe een aanbod voor een contract met een vast aantal uren.


Akkoord CAO VVT 2013-2014

Gebruik nulurencontracten wordt beperkt
• Met ingang van 1 juli 2014 is het de werkgever niet toegestaan om gebruik te maken van de zogenaamde voorovereenkomst (de overeenkomst waarbij per oproep een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor de duur van de oproep);
• Het gebruik van nulurencontracten wordt per 1 juli 2014 beperkt tot onvoorzienbare en onplanbare situaties.

De CAO bepaling betreffende de uitsluiting loondoorbetaling wordt beëindigd. De uitsluiting loondoorbetaling als geen werk voorhanden is bij min/maxcontracten en nulurencontracten (artikel 3.1.17 CAO-VVT) voor de kraamzorg wordt geschrapt op 1 juli 2014.

 

Looptijd Van 1-1-2008 Tot 31-3-2016
Loonsverhoging datum 1-1-2016 percentage 0,3 %
datum 1-3-2015 percentage 1,5 %
datum 1-1-2014 percentage 1,0 %
datum 1-6-2012 percentage 1,2 %
datum 28-2-2011 percentage 0,75%
datum 1-1-2011 percentage 0,75%
datum 1-3-2010 percentage 0,50%
Eenmalige uitkeringen datum 1-1-2015 percentage 0,25%
datum 1-12-2013 percentage 0,80%

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 36 uur
Loonbetaling per maand
Berekening uurloon (maandloon x 12)/1878
ADV
Toepassing jeugdlonen o.b.v. geboortedatum
Loontabellen > 01-2014
> 06-2012
> 07-2011
> 01-2011
> 09-2010
> 07-2009
> 03-2009
> 03-2009 thuiszorg
Functietabellen > functietabel
Toeslagen > toeslagen
Vergoedingen > vergoedingen
Periodieken > periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a De afwijkingen van artikel 7:668a zijn per 1 januari 2013 vervallen. Er wordt nu volledig aangesloten bij het reguliere arbeidsrecht.

Opmerkingen

– Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.

– De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.

– Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.

– In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.

– Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek