loading
views

CAO Particuliere Beveiliging 2014-2015 *

CAO Particuliere beveiligingsorganisaties met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen.

Nieuws
04-03-15 AVV CAO Particuliere Beveiliging 2015
08-09-14 Akkoord CAO Particuliere Beveiliging 2014-2015
26-07-13 AVV CAO Particuliere Beveiliging 2013
09-10-12 Akkoord CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013 (update)
17-05-12 AVV CAO Particuliere Beveiliging 2012
25-12-11 Principeakkoord CAO Particuliere beveiliging 2012
02-07-11 Verlenging CAO Particuliere Beveiliging 2011-2012
03-12-10 Verlenging CAO Particuliere Beveiliging 2010-2011
10-11-09 AVV CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties 2009-2010
19-10-09 Principeakkoord CAO Particuliere Beveiliging 2010 Segment Geld
24-10-08 Akkoord CAO Group 4 Securicor AS
07-02-08 Verlenging CAO Particuliere Beveiliging 2007-2008
09-10-07 Principeakkoord CAO Particuliere Beveiliging 2007-2008

Formele naam CAO Particuliere beveiligingsorganisaties
Ook bekend als CAO Beveiliging; CAO Beveiligingsbedrijf; CAO Evenementenbeveliging
Code loonheffing 496
SBI Code 801
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 04-03-2015
AVV Expiratiedatum 30-06-2015
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Particuliere Beveiliging 2015
> AVV CAO Particuliere Beveiliging 2013
> AVV CAO Particuliere Beveiliging 2012
> AVV CAO Particuliere Beveiliging 2009-2010
> AVV CAO Particuliere Beveiliging 2006-2009
CAO Ingangsdatum 01-10-2014
CAO Expiratiedatum 30-06-2015
Complete tekst(en) > CAO Particuliere Beveiliging 2014-2015 (03-12-14)
> CAO Particuliere Beveiliging 2014-2015 (23-10-14)
> CAO Particuliere Beveiliging 2014-2015
> CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013 (02-05-13)
> CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013 (17-04-13)
> CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013
> CAO Particuliere beveiliging 2012
> Principeakkoord CAO Particuliere Beveiliging 2012
> CAO Particuliere Beveiliging 2011
> CAO Particuliere Beveiliging 2008-2010
> CAO Particuliere Beveiliging 2007-2008
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten

 

Looptijd Van 1-7-2012 Tot 30-6-2015
Loonsverhogingen datum 1-1-2015 percentage 1,50%
basisloon als compensatie vervallen ADV datum 10-2013 percentage 5,25%
datum 1-1-2012 percentage 2,30%
datum 1-1-2010 percentage 3,00%
datum 1-1-2009 percentage 3,25%
datum 1-1-2008 percentage 3,10%
Eenmalige uitkering datum 30-6-2015 percentage 0,75%
datum 9-2013 percentage 1,26%

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 40 uur, vanaf periode 10 geldt een werkweek van 38 uur
Loonbetaling per 4 weken
Berekening uurloon per uur
ADV 5,25% vanaf periode 10 2013 vervalt deze vergoeding
Toepassing jeugdlonen o.b.v. geboortedatum
Loontabellen per 01-2015 per 10-2013 per 01-2012 per 01-2010 per 01-2009 per 01-2008 per 01-2007
Functietabellen functietabel
Toeslagen toeslagen
Vergoedingen vergoedingen
Periodieken periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a ja, voor afroepcontracten geldt dit artikel
de eerste 48 maanden niet,
zie CAO artikel 14. Voor de overige
contracten geldt 7:668a wel.
Aantal 3
Periode 36 maanden
Onderbrekingen 13 weken of meer

Opmerkingen
– Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.
– De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.
– Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.
– In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.
– Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek