loading
views

CAO Woondiensten 2013 *| CAO Woningcorporaties

CAO Woondiensten met nieuws en downloads van CAO-teksten

Nieuws
17-06-13 Verlenging CAO Woondiensten 2013
11-02-13 Verlenging CAO Woondiensten 2013
12-03-12 Principeakkoord CAO Woondiensten 2012
24-01-11 Akkoord CAO Woondiensten 2011
27-10-09 Principeakkoord CAO Woondiensten 2009-2010
09-05-07 Akkoord CAO Woondiensten 2007-2008
03-04-07 Akkoord CAO Woningcorporaties 2007-2008

 

Formele naam CAO Woondiensten
Ook bekend als Voorheen: CAO Woningcorporaties
Code loonheffing 833
SBI Code 682
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum
AVV Expiratiedatum
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Woondiensten 2004
CAO Ingangsdatum 01-07-2013
CAO Expiratiedatum 01-01-2014
Complete tekst(en) > CAO Woondiensten 2013 (tot 1 januari 2014)
> Verlenging CAO Woondiensten 2013
> CAO Woondiensten 2013
> CAO Woondiensten 2012
> Akkoord CAO Woondiensten 2012
> CAO Woondiensten 2011
> Principeakkoord CAO Woondiensten 2011
> CAO Woondiensten 2009-2010
> CAO Woondiensten 2007-2008
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten

 

Eenmalige uitkeringendatum1-11-2013bruto bedrag€ 250

Looptijd Van 1-1-2009 Tot 31-12-2013
Loonsverhogingen datum 1-7-2012 percentage 0,65%
datum 1-1-2012 percentage 1,25%
datum 1-1-2011 percentage 1,50%
datum 1-1-2010 percentage 1,00%
datum 1-11-2009 percentage 1,25%
datum 1-1-2009 percentage 1,50%
Eenmalige uitkering datum 1-11-2013 bruto bedrag €250,-

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 36 uur per week
Loonbetaling per maand
Berekening uurloon 0,641% van het maandsalaris
ADV
Toepassing jeugdlonen
Loontabellen per 01-2014 per 07-2012 per 01-2012 per 01-2011 per 10-2010
Functietabellen functietabel
Toeslagen toeslagen
Vergoedingen vergoedingen
Periodieken periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a nee
Aantal 3
Periode 36 maanden
Onderbrekingen 3 maanden

 

Opmerkingen

– Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.

– De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.

– Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.

– In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.

– Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek