loading
views

CAO MBO 2014-2015 * | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

CAO MBO (Voorheen CAO BVE: Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie) met nieuws en downloads van CAO-teksten

Nieuws
10-06-14 Principeakkoord CAO BVE 2014-2015
13-02-11 Besluit CAO BVE 2010-2011 verlenging
02-02-10 Principeakkoord CAO BVE 2010
18-06-09 Akkoord CAO BVE 2009
13-12-08 Werkgever moet verzoek om meer werk honoreren
20-10-07 Principeakkoord CAO MBO-sector 2007-2009
02-10-07 Stakingsmelding: staking in het MBO

Formele naam CAO MBO
CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
CAO BVE
Ook bekend als
Code loonheffing 1022
SBI code 853
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum
AVV Expiratiedatum
Algemeen verbindend verklaard nee
CAO Ingangsdatum 01-08-2014
CAO Expiratiedatum 30-06-2015
Complete tekst(en) > CAO BVE 2014-2015 (07-04-2015)
> CAO BVE 2014-2015
> Onderhandelaarsakkoord CAO BVE 2014-2015
> CAO BVE 2010-2011
> Onderhandelaarsakkoord CAO BVE 2010-2011 (verlenging 2007-2009)
> CAO Beroepsonderwijs Volwasseneneductie 2009-2010
> Principeakkoord CAO BVE 2010
> CAO BVE 2009
> CAO BVE 2007-2009
> Onderhandelaarsakkoord CAO BVE 2009
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten

 

Looptijd Van 1-2-2009 Tot 30-6-2015
Loonsverhogingen datum 1-8-2014 percentage 1,2%
Eenmalige uitkeringen datum 10-2010 bruto bedrag € 200
datum 4-2010 bruto bedrag € 200
datum 10-2009 bruto bedrag € 400

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek uur
Loonbetaling per
Berekening uurloon
ADV
Toepassing jeugdlonen bij geboortedatum
Loontabellen per
Functietabellen
Toeslagen
Vergoedingen
Periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a
Aantal
Periode
Onderbrekingen

 

Opmerkingen

– Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.

– De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.

– Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.

– In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.

– Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek