Xday

CAO Fashion & Sport Inretail 2012-2013 * | CAO MITEX

Laatste update: 16-04-2014 16:08
Gelezen: 20712 keer
caowijzer

CAO Fashion & Sport Inretail met downloads van loontabel, functietabel, periodieken, vergoedingen en toeslagen uit deze CAO.

Nieuws
30-09-13 AVV CAO Fashion & Sport Inretail 2012-2013
06-06-13 CNV Dienstenbond heeft met werkgevers kunnen afspreken dat de medewerkers uit de leder en reiswaren voortaan onder de cao Fashion & Sport Inretail vallen.
28-05-13 Principeakkoord CAO Fashion & Sport Inretail 2013 | CAO Schoenen
17-12-12 Onderhandelingsresultaat CAO Mode en Sport 2012-2013
16-12-11 Wijziging AVV CAO Mode en Sport 2011-2012, inzake loongebouw per 1-1-2012
17-10-11 AVV CAO Mode en Sport 2011-2012
09-06-11 Akkoord CAO Mode en Sport 2011-2013
15-12-09 AVV CAO Mode en Sport 2009-2010
18-09-09 Principeakkoord CAO Mode en Sport 2008-2010
04-02-09 Principeakkoord CAO Mode en Sport 2008-2010
02-01-08 AVV CAO Mode en Sport 2007

 

CAO Fashion & Sport Inretail

Formele naam
Ook bekend als CAO Mode- en Sportdetailhandel
CAO Mitex
CAO Sport & Detail
Code loonheffing 727
SBI Code 477
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 28-09-2013
AVV Expiratiedatum 30-09-2013
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Fashion & Sport Inretail 2013
> AVV CAO Mode en Sport 2011-2012 (16-11-12)
> AVV CAO Mode- en Sport 2011-2012
> AVV CAO Mode en Sport 2009-2010
> AVV CAO Mode en Sport 2007
CAO Ingangsdatum 01-07-2012
CAO Expiratiedatum 30-09-2013
Complete tekst(en) > CAO Fashion Sport Inretail 2012-2013 (22-08-13)
> CAO Fashion Sport Inretail 2012-2013
> Onderhandelingsresultaat CAO Mode en Sport 2012-2013
> CAO Mode en Sport 2010-2012
> CAO Mode en Sport 2008-2010
> CAO Mode en Sport, wijzigingen 2007
> CAO Mode en Sport 2006-2007
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten

 

Looptijd Van 1-7-2012 Tot 1-10-2013
Loonsverhogingen datum 1-4-2013 percentage 0,50%
datum 1-2-2012 percentage 2,00%
datum 1-7-2011 percentage 2,00%
Eenmalige uitkeringen datum

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 38 uur
Loonbetaling per maand
Berekening uurloon maandloon/164,67
ADV
Toepassing jeugdlonen op basis van geboortedatum
Loontabellen per 07-2013 per 04-2013 per 01-2013 per 07-2012 per  02-2012
Functietabellen > functietabel
Toeslagen > toeslagen
Vergoedingen > vergoedingen
Periodieken > periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a nee
Aantal 3
Periode 36 maanden
Onderbrekingen 31 dagen of meer
CAO bepalingen met betrekking tot flexkrachten

 

Opmerkingen

 • Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.
 • De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.
 • Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.
 • In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.
 • Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.

Advertenties

van dale

Kostprijs 2014

Vacatureplein

Personalia

Jurisprudentie arbeidsrecht

Meest gelezen

 1. Kentering rechtspraak payrolling en allocatiefunctie
 2. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing
 3. CAO Metalektro 2013-2015 *
 4. Payroll Works pamflet: nuanceer het payroll debat
 5. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
 6. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 *
 7. CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 * | CAO GHZ
 8. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal
 9. CAO Jeugdzorg 2014-2015
 10. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?!
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (1259)
 2. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (921)
 3. Minimumloon 2014 juli (777)
 4. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (548)
 5. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (486)
 6. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (459)
 7. CAO Metalektro 2013-2015 * (458)
 8. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (368)
 9. Zieke werknemer bij uitbetalen vakantiedagen recht op volledig loon (368)
 10. Kentering rechtspraak payrolling en allocatiefunctie (340)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (7512)
 2. Minimumloon 2014 juli (5107)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (3978)
 4. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (2909)
 5. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (2868)
 6. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (2751)
 7. CAO Metalektro 2013-2015 * (2244)
 8. CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 * | CAO GHZ (2164)
 9. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?! (1890)
 10. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (1787)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (276157)
 2. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (92215)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (81493)
 4. Minimumloon 2014 juli (77606)
 5. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (59876)
 6. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (56137)
 7. Premies 2014 (55531)
 8. CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013 * (52052)
 9. CAO Bakkers 2014-2019 * (48399)
 10. CAO Installatiebedrijf 2013-2015 * (45332)