loading
views

CAO Fashion & Sport Inretail 2012-2013 * | CAO MITEX

CAO Fashion & Sport Inretail met downloads van loontabel, functietabel, periodieken, vergoedingen en toeslagen uit deze CAO.

Nieuws
30-09-13 AVV CAO Fashion & Sport Inretail 2012-2013
06-06-13 CNV Dienstenbond heeft met werkgevers kunnen afspreken dat de medewerkers uit de leder en reiswaren voortaan onder de cao Fashion & Sport Inretail vallen.
28-05-13 Principeakkoord CAO Fashion & Sport Inretail 2013 | CAO Schoenen
17-12-12 Onderhandelingsresultaat CAO Mode en Sport 2012-2013
16-12-11 Wijziging AVV CAO Mode en Sport 2011-2012, inzake loongebouw per 1-1-2012
17-10-11 AVV CAO Mode en Sport 2011-2012
09-06-11 Akkoord CAO Mode en Sport 2011-2013
15-12-09 AVV CAO Mode en Sport 2009-2010
18-09-09 Principeakkoord CAO Mode en Sport 2008-2010
04-02-09 Principeakkoord CAO Mode en Sport 2008-2010
02-01-08 AVV CAO Mode en Sport 2007

 

CAO Fashion & Sport Inretail

Formele naam
Ook bekend als CAO Mode- en Sportdetailhandel
CAO Mitex
CAO Sport & Detail
Code loonheffing 727
SBI Code 477
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 28-09-2013
AVV Expiratiedatum 30-09-2013
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Fashion & Sport Inretail 2013
> AVV CAO Mode en Sport 2011-2012 (16-11-12)
> AVV CAO Mode- en Sport 2011-2012
> AVV CAO Mode en Sport 2009-2010
> AVV CAO Mode en Sport 2007
CAO Ingangsdatum 01-07-2012
CAO Expiratiedatum 30-09-2013
Complete tekst(en) > CAO Fashion Sport Inretail 2012-2013 (22-08-13)
> CAO Fashion Sport Inretail 2012-2013
> Onderhandelingsresultaat CAO Mode en Sport 2012-2013
> CAO Mode en Sport 2010-2012
> CAO Mode en Sport 2008-2010
> CAO Mode en Sport, wijzigingen 2007
> CAO Mode en Sport 2006-2007
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten

 

Looptijd Van 1-7-2012 Tot 1-10-2013
Loonsverhogingen datum 1-4-2013 percentage 0,50%
datum 1-2-2012 percentage 2,00%
datum 1-7-2011 percentage 2,00%
Eenmalige uitkeringen datum

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 38 uur
Loonbetaling per maand
Berekening uurloon maandloon/164,67
ADV
Toepassing jeugdlonen op basis van geboortedatum
Loontabellen per 07-2013 per 04-2013 per 01-2013 per 07-2012 per  02-2012
Functietabellen > functietabel
Toeslagen > toeslagen
Vergoedingen > vergoedingen
Periodieken > periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a nee
Aantal 3
Periode 36 maanden
Onderbrekingen 31 dagen of meer
CAO bepalingen met betrekking tot flexkrachten

 

Opmerkingen

  • Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.
  • De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.
  • Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.
  • In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.
  • Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek