Xday

CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 *

Laatste update: 23-04-2014 16:44
Gelezen: 56082 keer
CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 *

CAO Metaalbewerkingsbedrijf met downloads van loontabel, functietabel, periodieken, vergoedingen en toeslagen uit deze CAO.

Nieuws
29-01-14 AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2014-2015
11-10-13 Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2014 | CAO Kleinmetaal
31-08-13 Stakingsmelding metaal vanaf 20 september
21-06-13 Stakingsmelding Metaal en Techniek, landelijke actiedag
16-03-12 Wijziging AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2011-2013
03-09-11 AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2011-2013
07-04-11 Principeakkoord CAO Kleinmetaal 2011-2013
20-03-10 AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2010-2011
29-10-09 Principeakkoord CAO’s Metaal & Techniek 2009-2011
22-03-08 Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2008-2009
13-02-08 Stakingsmelding: klein metaal en techniek
18-10-06 De Unie niet meer welkom

De sector Metaal en Techniek (ook wel: Metaalnijverheid of Kleinmetaal) kent zes afzonderlijke CAO’s, die alle eenzelfde A-gedeelte kennen. Het gaat om:
- CAO voor het Carrosseriebedrijf
- CAO voor de Goud- en Zilvernijverheid
- CAO voor het Isolatiebedrijf
- CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf
- CAO voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf
- CAO voor het Technisch Installatiebedrijf

 

Formele naam CAO Metaal en Techniek Metaalbewerking
Ook bekend als CAO Kleinmetaal
Code loonheffing 824
SBI Code 256
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 24-01-2014
AVV Expiratiedatum 28-02-2015
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2014-2015
> Wijziging AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2012-2013
> AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2011-2013
> AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2010-2011
CAO Ingangsdatum 01-05-2013
CAO Expiratiedatum 28-02-2015
Complete tekst(en) > CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015
> CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2011-2013
> CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2009-2011
> CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2008-2009
> toeslagen
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten

 

 

Loonsverhogingen datum 1-10-2014 percentage 1,5%
Geldt voor vakdiploma en voortgezet vakdiploma datum 1-1-2014 percentage 3%
datum 1-2-2013 percentage 1,15%
datum 1-8-2012 percentage 1,15%
datum 1-2-2012 percentage 1,15%
datum 1-10-2011 percentage 1,00%
Eenmalige uitkeringen

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 38 uur
Loonbetaling per naar keuze per maand of vier weken
Berekening uurloon maandloon/164,67
ADV Bij berekening uurloon o.b.v. 38 uur per week is het in het salaris verwerkt
Toepassing jeugdlonen o.b.v. geboortedatum
Loontabellen per 10-2014 per 01-2014 per 02-2013 per 08-2012 per 02-2012 per 10-2011
Functietabellen > functietabel
Toeslagen > toeslagen
Vergoedingen > vergoedingen
Periodieken > periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a ja, de uitzendperiode wordt gezien als één arbeidsovereenkomst als er onderbrekingen zijn geweest a.g.v. arbeidsongeschiktheid. Zie artikel 14 lid 8.
Aantal 3 voor deze cao hier niet beschreven
Periode 36 maanden
Periodieken 3 maanden of meer

 

Opmerkingen
- Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.
- Alle CAO’s zijn gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.
- Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.
- In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.
- Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.Advertenties

van dale

Kostprijs 2014

Vacatureplein

Personalia

Jurisprudentie arbeidsrecht

Meest gelezen

 1. Kentering rechtspraak payrolling en allocatiefunctie
 2. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing
 3. CAO Grafimedia 2012-2017 *
 4. CAO Omroeppersoneel 2013-2014
 5. AVV CAO VVT 2013-2014
 6. Failliet: Joosten & Partners Gouda te Tilburg
 7. Minimumloon 2014 juli
 8. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
 9. CAO Isolatiebedrijf 2013-2015 *
 10. CAO Afval en Milieu 2014-2015
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (1390)
 2. Minimumloon 2014 juli (835)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (777)
 4. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (546)
 5. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (518)
 6. Vacaturebeurs.nl – ‘Kies de beste kandidaten’ (406)
 7. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (400)
 8. CAO Metalektro 2013-2015 * (380)
 9. Zieke werknemer bij uitbetalen vakantiedagen recht op volledig loon (353)
 10. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (318)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (7824)
 2. Minimumloon 2014 juli (5255)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (3834)
 4. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (2899)
 5. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (2809)
 6. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (2807)
 7. CAO Metalektro 2013-2015 * (2166)
 8. CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 * | CAO GHZ (2115)
 9. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?! (1855)
 10. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (1732)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (275978)
 2. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (92165)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (81349)
 4. Minimumloon 2014 juli (77483)
 5. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (59796)
 6. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (56082)
 7. Premies 2014 (55495)
 8. CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013 * (52032)
 9. CAO Bakkers 2014-2019 * (48369)
 10. CAO Installatiebedrijf 2013-2015 * (45310)