loading
views

CAO Welzijn 2014-2016 *

CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening met nieuws en downloads van CAO-teksten

Nieuws
04-03-15 AVV CAO Welzijn 2015-2016
09-11-14 Onderhandelaarsresultaat CAO Welzijn 2014-2016
13-11-13 Principeakkoord CAO Welzijn 2013
15-08-12 Wijziging AVV CAO Welzijn 2012
06-02-12 AVV CAO Welzijn 2012
31-10-11 Stakingsmelding Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening
29-06-11 AVV CAO Welzijn 2011
30-11-09 AVV CAO Welzijn 2009-2010
21-10-08 Principeakkoord CAO Welzijn 2008-2010
21-11-07 AVV CAO Welzijn 2007-2008
03-10-07 Afspraak CAO Welzijn 2007-2008
10-08-07 AVV CAO Welzijn 2007-2008
19-04-07 Akkoord CAO Welzijn 2007-2008

 

Formele naam CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Ook bekend als
Code loonheffing 301
SBI Code 889
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 05-03-2015
AVV Expiratiedatum 31-03-2016
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Welzijn 2015-2016
> Wijziging AVV CAO Welzijn 2012
> AVV CAO Welzijn 2012
> AVV CAO Welzijn 2011
> AVV CAO Welzijn 2009-2010
CAO Ingangsdatum 01-01-2014
CAO Expiratiedatum 31-03-2016
Complete tekst(en) > CAO Welzijn 2014-2016
> Onderhandelaarsresultaat CAO Welzijn 2014-2016
> CAO Welzijn 2012-2013
> Akkoord CAO Welzijn 2013
> CAO Welzijn 2008-2012 (26-03-12)
> CAO Welzijn 2008-2010
> CAO Welzijn 2007-2008
> CAO Welzijn 2006-2007
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten

 

Looptijd Van 1-5-2008 Tot 31-3-2016
Loonsverhogingen datum 1-10-2015 percentage 1.0%
over heel 2015 datum 1-1-2015 bruto bedrag + € 250
datum 1-12-2014 percentage 1.0%
datum 1-2-2013 percentage 1.5%
datum 1-12-2012 percentage 1.0%
datum 1-5-2010 percentage 2.0%
datum 1-5-2009 percentage 2.0%
datum 1-1-2009 percentage 1.25%
datum 1-5-2008 percentage 2.5%
Eenmalige uitkeringen datum 1-2015 bruto bedrag € 300,–
datum 7-2013 bruto bedrag € 300,–
datum 6-2009 bruto bedrag € 200,–
datum 6-2008 bruto bedrag € 200,–

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 1878 uur/jaar of 36 uur/week
Loonbetaling per maand
Berekening uurloon maandloon/156
ADV
Toepassing jeugdlonen o.b.v. geboortedatum
Loontabellen per 10-2015 per 01-2015 per 01-2014 per 02-2013 per 12-2012 per 05-2010 per 05-2009 per 01-2009 per 05-2008
Functietabellen functietabel
Toeslagen toeslagen
Vergoedingen vergoedingen
Periodieken periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a ja, zie CAO bijlage 8
Aantal 3
Periode 36 maanden
Onderbrekingen 3 maanden

 

Opmerkingen
– Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.
– De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.
– Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.
– In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.
– Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek