CAO Welzijn 2012-2013 *

Laatste update: 07-07-2014 16:50
Gelezen: 21227 keer
caowijzer

CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening met nieuws en downloads van CAO-teksten

Nieuws
13-11-13 Principeakkoord CAO Welzijn 2013
15-08-12 Wijziging AVV CAO Welzijn 2012
06-02-12 AVV CAO Welzijn 2012
31-10-11 Stakingsmelding Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening
29-06-11 AVV CAO Welzijn 2011
30-11-09 AVV CAO Welzijn 2009-2010
21-10-08 Principeakkoord CAO Welzijn 2008-2010
21-11-07 AVV CAO Welzijn 2007-2008
03-10-07 Afspraak CAO Welzijn 2007-2008
10-08-07 AVV CAO Welzijn 2007-2008
19-04-07 Akkoord CAO Welzijn 2007-2008


Formele naam CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Ook bekend als
Code loonheffing 301
SBI Code 889
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 10-08-2012
AVV Expiratiedatum 31-12-2012
Algemeen verbindend verklaard > Wijziging AVV CAO Welzijn 2012
> AVV CAO Welzijn 2012
> AVV CAO Welzijn 2011
> AVV CAO Welzijn 2009-2010
CAO Ingangsdatum 01-01-2012
CAO Expiratiedatum 31-12-2013
Complete tekst(en) > CAO Welzijn 2012-2013
> Akkoord CAO Welzijn 2013
> CAO Welzijn 2008-2012 (26-03-12)
> CAO Welzijn 2008-2010
> CAO Welzijn 2007-2008
> CAO Welzijn 2006-2007
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten

 

Looptijd Van 1-5-2010 Tot 31-12-2013
Loonsverhogingen datum 1-2-2013 percentage 1.5%
datum 1-12-2012 percentage 1%
datum 1-5-2010 percentage 2%
Eenmalige uitkeringen datum juli 2013 naar rato van het dienstverband 300 euro bruto

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 1878 uur/jaar of 36 uur/week
Loonbetaling per maand
Berekening uurloon maandloon/156
ADV
Toepassing jeugdlonen o.b.v. geboortedatum
Loontabellen per 02-2013 per 12-2012 per 05-2010
Functietabellen functietabel
Toeslagen toeslagen
Vergoedingen vergoedingen
Periodieken periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a ja, zie CAO bijlage 8
Aantal 3
Periode 36 maanden
Onderbrekingen 3 maanden

 

Opmerkingen
- Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.
- De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.
- Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.
- In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.
- Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Advertenties

E-Recruitment-event

Kostprijs 2014

Vacatureplein

Personalia

Jurisprudentie arbeidsrecht

Meest gelezen

 1. Loonsverhoging CAO Supermarkten 2014
 2. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal
 3. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?!
 4. FSGroep genomineerd Deloitte Technology Fast50 Award 2014
 5. Principeakkoord CAO Omroeppersoneel 2013-2014
 6. Principeakkoord CAO Open Teelten 2014-2015
 7. CAO Tankstations en Wasbedrijven 2013-2015 *
 8. CAO Museum 2013-2015 *
 9. Re-integratie: hoe het niet moet
 10. Hans de Boer, VNO-NCW: ‘vaste baan is een leugen’
 1. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (590)
 2. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (584)
 3. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (538)
 4. Minimumloon 2014 juli (524)
 5. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (491)
 6. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?! (448)
 7. Waarom kiest Mark Tuitert voor YoungCapital? (334)
 8. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (288)
 9. ABU: ‘Uitzenden zwakke werknemers is te duur’ (282)
 10. Geen overtreding concurrentiebeding door ex-werknemer (246)
 1. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (3033)
 2. Minimumloon 2014 juli (2961)
 3. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (2646)
 4. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (2532)
 5. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (2175)
 6. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?! (2170)
 7. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (1891)
 8. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (1465)
 9. Principeakkoord CAO BVE 2014-2015 (1287)
 10. Inlenersbeloning (1281)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (283440)
 2. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (95575)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (87492)
 4. Minimumloon 2014 juli (83260)
 5. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (64773)
 6. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (58310)
 7. Premies 2014 (57302)
 8. CAO Particuliere Beveiliging 2014-2015 * (52924)
 9. CAO Bakkers 2014-2019 * (49805)
 10. CAO Installatiebedrijf 2013-2015 * (47143)