loading
views

ABU 2011: 81 nieuwe leden

ABU

26 april 2012

Het ledenaantal van de ABU groeit flink. In 2011 kwamen er 81 nieuwe leden bij. Het huidig ledenaantal is 455.

Bestrijding van malafiditeit, bestendige en betaalbare sociale zekerheid en een sterk arbeidsvoorwaardenpakket in een nieuwe CAO, dat zijn voor branchevereniging ABU hoofdthema’s van 2012. Binnen de brede discussie over de toekomst van flexwerk en in het nieuwe politieke landschap dat dit jaar ontstaat, zal de ABU zich inzetten voor een blijvend sterke positie van uitzendwerk. Vanaf vandaag staat onder de titel “Uitzendbranche 2012”, een focus op 2012 en een terugblik op 2011, op de ABU-website.

De uitzendsector is verreweg de belangrijkste sector voor het vinden van werk. Bijna driekwart van degenen die er werk vinden, heeft een jaar later nog steeds een baan. Bovendien is hiervan 41% doorgestroomd naar een reguliere baan, zo blijkt uit de bronnen van UWV.

De samenwerking met UWV Werkbedrijf is in 2011 verder geïntensiveerd en dat zal in 2012 onverminderd doorgaan. Dit jaar vinden de eerste branche- en doelgroepgerichte speeddates tussen werklozen en intercedenten plaats. Hoewel de Wet Werken naar Vermogen controversieel is, zal de ABU zijn banden met gemeenten verder verstevigen. Veel gemeenten hebben hoe dan ook te maken met een groeiend aantal mensen in de bijstand. Uitzendbureaus kunnen bij uitstek helpen mensen (terug) te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Van de werkzoekenden bij UWV vindt 31% weer een baan via het uitzendbureau.

Scholing
Scholing blijft de belangrijkste weg naar een match op de arbeidsmarkt. De ABU zette zich daarom in 2011 vol in voor het behoud van de Wet Vermindering Afdracht Onderwijs. Met succes,12.000 leerwerkbanen bleven behouden, de VWA bleef beschikbaar voor uitzendorganisaties. Het aantal uitzendkrachten dat een opleiding volgt is de afgelopen twee jaar opnieuw gegroeid tot 15,8%. Het verschil met personeel in vaste dienst (16,4%) is nu nog minimaal.

Arbeidsvoorwaarden
Een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten behoort voor de ABU tot de belangrijkste uitdagingen van 2012. De ABU zet in op langdurige CAO-afspraken en een algemeenverbindendverklaring, in het belang van een goede ordening in de markt. Behalve voor het individuele belang voor de werknemer is een verbindende CAO ook sturend in het bestrijden van malafiditeit.

Flex en Zeker
In het verlengde van de CAO wordt in de politiek gesproken over herziening van de Flexwet. De ABU mengt zich actief in die discussie door te pleiten voor enerzijds handhaving van het goede uit de wet en daarmee ‘slechte vormen van flex’ te bestrijden. Anderzijds ziet de ABU kansen voor een nieuwe balans tussen flex en zeker die vorm kan krijgen door onder meer een betere toegang tot sociale zekerheid voor flexkrachten en de invoering van een individueel scholingsrecht en -budget.

Bron: ABU, 26 april 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek