loading
views

Oproep Kamp inzake voorgenomen wijziging van het Toetsingskader AVV

Rijksoverheid

20 april 2011

Op 18 april 2012 heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorgenomen wijziging van het Toetsingskader AVV voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid.

Betrokken partijen die hun reactie op de voorgenomen wijziging willen geven worden verzocht uiterlijk 15 juni 2012 te reageren.

Mededeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 april 2012, nr. AV/SDA/2012/5708.
Op 18 april 2012 heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorgenomen wijziging van het Toetsingskader AVV voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid. Ook is deze voorgenomen wijziging breder bekendgemaakt middels een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en een persbericht alsmede via plaatsing op de cao-website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (cao.szw.nl). De wijziging heeft betrekking op de regels voor dispensatieverlening door cao-partijen.

Betrokken partijen die hun reactie op de voorgenomen wijziging willen geven worden verzocht uiterlijk 15 juni 2012 te reageren. Na deze datum worden alle gemotiveerde reacties van belanghebbende partijen meegewogen bij de vaststelling van de wijziging. Reacties kunnen worden verzonden aan: Ministerie van SZW, Directie AV / afdeling SDA, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag.

Bron: Staatscourant, 19 april 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek