loading
views

Eindbod CAO Technische Groothandel 2011-2012

Eindbod CAO Technische Groothandel 2011-2012


12 april 2012

Naam
CAO Technische Groothandel

Eindbod CAO Technische Groothandel 2011-2012
> Eindbod CAO Technische Groothandel 2011-2012

Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO voor de Technische Groothandel is van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2012.

Loonsverhogingen
• Per 1 juli 2012 worden de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen verhoogd met 1,25%.
• In de maand november 2012 vindt een eenmalige toeslag plaats van 1,25% van 12 keer het maandsalaris van oktober 2012 aan alle medewerkers die in de maand november 2012 in dienst zijn.
• De toeslag in het kader van levensloop van 1,2% zoals genoemd in artikel 53 wordt voor de duur van de nieuwe CAO gehandhaafd. In de volgende CAO zullen CAO-partijen praten over het bestaansrecht van deze toeslag.

Arbeidsvoorwaarden
– Uitzendkrachten. De periode als uitzendkracht wordt altijd als één overeenkomst voor bepaalde tijd beschouwd. Inlening van uitzendkrachten kan uitsluitend via NEN-gecertificeerde uitzendbureaus (artikel 21).
– Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. In artikel 49 zal worden verduidelijkt dat ook vaste toeslagen en ploegentoeslagen meetellen voor de berekening van het nettoloon.

Bron: FNV Bondgenoten, 12 april 2012

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek