loading
views

AVV CAO Mortel 201210 april 2012

AVV CAO Mortel- en Morteltransportondernemingen 2012

Download: > AVV CAO Mortel- en Morteltransportondernemingen 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Mortel- en Morteltransportondernemingen.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 april 2012, nr. 3182, onder UAW nr. 11300.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek