loading
views

AVV CAO GGZ 201210 april 2012

AVV CAO GGZ 2012

Download: > AVV CAO Geestelijke Gezondheidszorg 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10 april 2012, nr. 5019, onder UAW nr. 11303.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek