loading
views

Principeakkoord CAO Jeugdzorg 2011-20135 april 2012

Naam
CAO Jeugdzorg

Principeakkoord CAO Jeugdzorg 2011-2013
> Principeakkoord CAO Jeugdzorg 2011-2013

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 mei 2011 t/m 30 april 2013

Loonsverhogingen
De bedragen van de salarisschalen worden per 1 mei 2012 verhoogd met 2%.
In juni 2012 ontvangen werknemers die op 30 april 2012 in dienst zijn een eenmalige uitkering van bruto 1,6% van het in de periode 01-05- 2011 t/m 30-04-2012 betaalde salaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.
Het bodembedrag van de vakantietoeslag (artikel 27.3) wordt met ingang van 1 mei 2012 met 2% geïndexeerd en bedraagt € 158,64.

Arbeidsvoorwaarden
– Organisaties lid van Jeugdzorg Nederland zullen bij het aangaan van tijdelijke (opeenvolgende) arbeidscontracten steeds zorgvuldige afwegingen maken in relatie tot de onzekerheid die dit voor de werknemer met zich mee brengt. Zij zullen zich waar mogelijk beperken tot het aantal tijdelijke contracten dat
nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering.
– Wachtgeldregeling I wordt met ingang van 1 mei 2012 op verschillende punten inhoudelijk gewijzigd (de hoogte- en duurbepaling wordt conform de CAO GGZ aangepast) en daarnaast redactioneel gewijzigd.
Wachtgeldregeling II blijft ongewijzigd.
– Om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te bevorderen, wordt in de CAO de mogelijkheid opgenomen om met ingang van 1 mei 2012 een afwijkend vitaliteitbudget toe te kennen aan nieuwe werknemers, die direct voorafgaand aan het moment van indiensttreding niet onder de werkingssfeer van de cao vallen en die op dat moment 55 jaar of ouder zijn.
– Het opleidingsbudget wordt met 0,2 % verhoogd. De werkgever stelt per 1 januari 2012 jaarlijks ten minste 1,0 % van de loonsom beschikbaar voor opleidingsbeleid en loopbaanbeleid

Bron: Abvakabo FNV, 5 april 2012

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek