loading
views

ABN AMRO sectorrapport: Werving & selectie onder druk

6 april 2012

Bedrijven raken steeds meer electronisch ’connected’ met klanten en partners uit de waardeketen. Met als gevolg grote veranderingen in de organisatie van arbeid. Hoe sociale media daar een rol in spelen, beschrijft het ABN Amro sectorraport: Werving en Selectie onder druk.

De sector zakelijke dienstverlening wordt geconfronteerd met grote structurele en conjuncturele uitdagingen. De voortdurende druk op de brutomarge dwingt bedrijven uit de sector om meer efficiëntie in de processen in te bouwen om het bedrijfsresultaat op peil te houden.

Verdienmodel
Het noodzaakt deze sector om haar verdienmodellen te herzien en gebruik te maken van sociale media om zowel onderscheidend vermogen te creëren als ook efficiënter te kunnen opereren voor klanten die zelf ook steeds gedwongen worden tegen lagere kosten diensten in te kopen. Succesvolle W&S bedrijven zijn relatie-gebaseerd en niet transactie-gebaseerd. Dit betekent dat het verdienmodel ook verandert naar dat van Impresario: niet de opdrachtgever maar de kandidaat is de primaire bron van inkomsten. Technologie, en met name Social Media, zullen de recruitment functie binnen bedrijven ingrijpend veranderen.

Social media
In dit rapport staan de sociale media centraal. Bedrijven raken steeds meer electronisch ’connected’ met klanten en partners uit de waardeketen. Dit verschijnsel wordt ook wel de organisatie 2.0 genoemd. In plaats van alleen te onderzoeken hoe Sociale Media bestaande processen veranderen, kijkt dit rapport naar de grote veranderingen in de organisatie van arbeid die zich nu voltrekken.

Meer lezen
ABN AMRO sectorrapport 2012 Social media en arbeidsbemiddeling

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek