loading
views

AVV CAO Uitvaartverzorging 2012

AVV CAO Uitvaartverzorging 2012


3 april 2012

AVV CAO Uitvaartverzorging 2012

Download: > AVV CAO Uitvaartverzorging 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Uitvaartverzorging.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 maart 2012, nr. 4264, onder UAW nr. 11297.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek