loading
views

CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 * | CAO GHZ

CAO Gehandicaptenzorg, CAO GHZ met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen.

Nieuws
18-08-14 AVV CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015
10-03-14 Akkoord CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015
07-12-12 AVV CAO Gehandicaptenzorg 2012-2014
18-06-11 Akkoord CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014
07-10-09 Principeakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2009-2011
10-02-09 Principeakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2009-2010
23-11-07 Akkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2009

Formele naam CAO Gehandicaptenzorg
Ook bekend als
Code loonheffing 317
SBI Code 872
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 16-08-2014
AVV Expiratiedatum 28-02-2015
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015
> AVV CAO Gehandicaptenzorg 2012-2014
> AVV CAO Gehandicaptenzorg 2006-2007
CAO Ingangsdatum 01-03-2014
CAO Expiratiedatum 01-03-2015
Complete tekst(en) > CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 (15-07-14)
> CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015
> Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015
> CAO Gehandicaptenzorg 2011-2014
> CAO Gehandicaptenzorg 2009-2011 (21-12-10)
> CAO Gehandicaptenzorg 2009-2011
> CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008
CAO Gehandicaptenzorg 2005-2007
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten

 

Looptijd Van 1-3-2011 Tot 1-3-2015
Loonsverhogingen datum 1-10-2014 percentage 1,00%
datum 1-7-2013 percentage 2,00%
datum 1-7-2012 percentage 1,50%
datum 1-10-2011 percentage 1,25%
datum 1-7-2010 percentage 1,00%
datum 1-12-2009 percentage 1,50%
Eenmalige uitkeringen datum juni 2014 percentage 0.70%
datum december 2013 percentage 6.75%
datum december 2012 percentage 6.50%
datum december 2008 percentage 0.30%

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 36 uur
Loonbetaling per maand
Berekening uurloon (maandloon x 12)/1878
ADV
Toepassing jeugdlonen o.b.v. geboortedatum
Loontabellen per 10-2014 per 07-2013 per 01-2013 per 07-2012 per 10-2011 per 07-2010 per 12-2009 per 03-2008 per 08-2007 per 01-2007
Functietabellen >> functietabel
Toeslagen >> toeslagen
Vergoedingen >> vergoedingen
Periodieken >> periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a nee, behalve bij tijdelijke vervanging. Zie CAO artikel 2:4

 

Opmerkingen
– Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.
– De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.
– Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.
– In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.
– Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek