loading
views
0 reacties
Ed van Viegen

Ed van Viegen – Een andere blik op kwartaalcijfers Randstad

Ed van Viegen is verbonden aan Greyt, netwerk van branche gespecialiseerde controllers en financieel directeuren. Opgeleid als registeraccountant, richt hij zich op bedrijven in de flexmarkt. Hier kan hij zijn passie voor klantgerichtheid, efficiënte bedrijfsvoering en cijfers kwijt. Van Viegen werkte eerder onder andere bij PwC, Vitae, Manpower en FSGroep. In zijn blogs bekijkt hij cijfers van uitzenders op een andere manier en schrijft hij over het MKB vanuit de actualiteit. X

Ed van Viegen

29 februari 2012

Column door Ed van Viegen
Van Viegen is directeur en co-owner van FSGroep, waaronder de labels FlexService, PSC, JobMarkt en FlexNieuws vallen. Hij ontwikkelde zijn passie voor cijfers tijdens zijn opleiding tot registeraccountant. In de 15 jaar dat hij in de flexbranche werkte ontdekte hij de finesses van principes als “less is more” en “different numbers for different people”. In zijn columns bekijkt hij de cijfers van uitzenders op een andere manier.

Andere blik op kwartaalcijfers
Alle beursgenoteerde ondernemingen ondergaan de kwartaaltucht van het moeten opleveren van cijfers. Afdelingen vol hooggekwalificeerde financiële specialisten staan elk kwartaal paraat om er voor te zorgen dat alle cijfers beschikbaar zijn en, belangrijker nog, uitlegbaar. Een strak geleid en geolied proces (waar overigens stiekem menig zweetdruppel en overuur in kruipt), primair om het financiële journaille en de financiële analisten te plezieren. En uiteindelijk bedoeld om de beurskoers omhoog te stuwen. Focus ligt op het voorkomen van verrassingen. Wat beloofden wij vorig kwartaal? Dat laten wij nu dus zien. Een extreme kwartaal focus dus. De grote flex jongens (Randstad, Adecco, Manpower, USG) hebben hierbij als “handicap” dat ze nadrukkelijk in het snotje worden gehouden. Ze hebben immers een voorspellende waarde voor het economisch sentiment.

Year on year
Kwartaalcijfer presentaties kennen vergelijkingen van cijferreeksen op basis van het “year on year” principe. Logisch, want de ontvanger van de informatie wil graag begrijpen wat hij voorgeschoteld krijgt. En een aloude regel schrijft dan voor om het te presenteren kwartaal te vergelijken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee worden seizoensinvloeden uitgesloten en worden er appels met appels vergeleken. Een groot goed in de wereld van de cijfer geeks. De praktijk is overigens ook wel eens dat een bepaalde vergelijkbaarheid bewust wordt doorbroken. Dan kwam het even minder goed uit in de presentatie. Straks een voorbeeld daarvan. Worden al die grote multinationals dan allemaal geleid vanuit zo’n beperkte kwartaalfocus? Hoe zit het dan met de strategie op langere termijn? Natuurlijk hebben ze daar allemaal prachtige verhalen voor. Die ze (in al dan niet bijgestelde vorm) presenteren als er bijvoorbeeld een acquisitie te verantwoorden valt. Maar de tucht van de beurs is hard. De (potentiële) aandeelhouder wil elk kwartaal weten of er gekocht, gehouden of verkocht moet worden. Dus worden de persberichten voorbereid, snorren de powerpoints, webcasts, MP3’s en wat er vandaag de dag nog maar aan alternatieve media wordt gebruikt. Genoeg wat mij betreft. Ik wil wel eens kijken wat de cijfers laten zien als je al die kwartalen eens op een rijtje zet. Waar zitten de trendbreuken? Waar schort de informatievoorziening. Gelukkig maar dat al veel van die powerpoints op de website onder investor relations zijn terug te vinden.

Randstad
Randstad houdt kwartaalhistorie op de website bij vanaf Q1 2005. Daarmee is er tot en met Q4 2011 7 jaar aan kwartaaldata beschikbaar. Dat vind ik wat aan de karige kant. Als je achterin de jaarrekening 2011 van Randstad kijkt dan presenteren ze de cijfers vanaf 2002. En als je op jaarrekeningen (de boekjes) zoekt dan gaat het zelfs terug tot 1999. Randstad ging al op 5 juni 1990 naar de beurs, daar zal het dus niet aan liggen. Dus valt de mate van openheid op het gebied van de kwartaalcijfers wat tegen. Eerst maar eens gekeken hoe Randstad Nederland het doet ten opzichte van het moederbedrijf. In het bijzonder gelet op de omzetgroei.

Randstad revue growth per Q, column Ed van Viegen

Wat opvalt is dat de groei in Nederland tot de kredietcrisis overwegend wat lager ligt dan het wereldwijde beeld van Randstad. Sinds de kredietcrisis en daarna de eurocrisis vallen twee zaken op. De dalen in Nederland zijn minder diep, maar Nederland heeft twee kwartalen langer nodig om te herstellen. En vervolgens is het herstel ook veel minder sterk dan in de andere Randstad landen. Conclusie lijkt dat de “mature” Nederlandse markt waarin Randstad natuurlijk nogal een olietanker is, minder volatiel is dan de andere Randstad regio’s.

Randstad revenue per Q, column Ed van Viegen

Het aandeel van het Nederlandse smaldeel in de wereldwijde Randstad omzet is sinds 2005 gedaald van ca 35% naar ca 20%. Ongetwijfeld conform de wens van de holdingdirectie in Diemen om minder afhankelijk van de Nederlandse markt te zijn. De acquisitie van Vedior in Q2 2008 is daar van grote invloed op geweest. Vedior was meer internationaal georiënteerd dan Randstad. Dus de koop van Vedior hielp nadrukkelijk bij de verwezenlijking van de internationale droom.

Randstad gross margin per Q, column Ed van Viegen

Opvallend gevolg van de overname van Vedior is dat Randstad is gestopt met het melden van de Nederlandse bruto marge. Verder dan “margins continued to develop positively” werd niet meer gekomen. Harde getallen, ho maar. Zeker daar waar de bruto marge voor Nederland aanzienlijk boven het gemiddelde van de groep lag, is dit geen cijfer geweest om je voor te schamen. Dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de Nederlandse Vedior onderdelen hier te nadrukkelijk roet in het marge-eten hebben gegooid. Mogelijk dat de brutomarges van Vedior Uitzendbureau en Dactylo dus aanzienlijk lager waren. En wilde men op dit punt niet met de (Nederlandse) billen bloot. Al was het maar om de Nederlandse concurrentie niet slimmer te maken. Door de year on year focus in de presentatie van de kwartaalcijfers is het dus niet heel lastig om analisten een beetje voor het lapje te houden. Het wachten is op die wakkere Nederlandse analist die zijn kwartaalmodellen vullend tot de ontdekking komt dat hij kritische informatie over Randstad in de Nederlandse markt is gaan missen. Ongeveer sinds 15 mei 2008.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek