loading
views

VS: Referral Recruitment blijft favoriet

27 februari 2012

Gerry Crispin and Mark Mehler (consultants in recruiting methodes) brachten onlangs voor de tiende keer het CareerXRoads Source of Hire uit. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: via welke wervingskanalen komen mensen aan een baan?

Het onderzoek is gedaan bij 36 Amerikaanse bedrijven met een bedrijfsgrootte tussen de 1.500 en 10.000+ medewerkers, die in 2011 tezamen goed waren voor 213.375 vervulde vacatures.

Enkele cijfers en conclusies

  • De top 4 van wervingskanalen die leidde tot het vervullen van vacatures bestaat uit referrals of ‘via via’ (28%), job boards (20.1%), de eigen career site (9.8%) en via recruiters (9.1%).
  • Via-via (vooral via  eigen medewerkers) nieuw personeel vinden blijft het belangrijkste kanaal. Gemiddeld zijn er 10,4 aanbevelingen nodig om tot één aangenomen kandidaat te komen.
  • Gemiddeld bestaat 13,5 procent van het personeelsbestand van de onderzochte bedrijven uit flexibele arbeidskrachten. 25 procent van de bedrijven geeft aan geen zicht te hebben op de omvang van hun flexibele schil. Hoe deze bedrijven aan hun flexibele arbeidskrachten kwamen, maakte overigens geen deel uit van het onderzoek.
  • LinkedIn wordt door bedrijven vooral gebruikt om c.v.’s op te zoeken en vacatures te plaatsen, dus eigenlijk als een jobboard. De echte jobboards worden door 45,7 procent van de respondenten uitsluitend gebruikt voor het plaatsen van vacatures en dus niet om c.v.’s te zoeken.
  • Geen enkel kanaal staat op zichzelf, concluderen Crispin en Mehler. Ieder kanaal wordt beïnvloed door activiteiten op andere kanalen. Eén op de vijf vacatures (20 procent) werd vervuld bijvoorbeeld vervuld via een Jobboard. Maar Jobboards hebben meer invloed door hun bijdrage aan de zichtbaarheid, distributie en branding, stellen de onderzoekers. Social media zorgden voor slechts 3,5% van de aannames– maar ook hier is de conclusie van Crispin/Mehler dat het kanaal meer invloed heeft.

Voornemens voor 2012
In het onderzoek is gevraagd naar de plannen voor 2012. Voor 2012 is een veelgenoemd voornemen om de Employee Referral programma’s verder uit te bouwen. Referral recruitment is een manier van werven waarbij potentiële werknemers worden aangedragen door (oud-) medewerkers. Meestal worden medewerkers beloond als ze een sollicitant aandragen die aangenomen wordt.  In de VS is referral recruitment de belangrijkste manier van werven. In Nederland komt 30% van de werknemers ‘via via’ aan zijn of haar nieuwe baan. Naast extra aandacht voor Employee Referral, werden het aanschaffen van een CRM-systeem en meer doen met Sociale Media in dit onderzoek veel genoemd voor 2012.

Meer informatie?

Bekijk de presentatie

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek