loading
views

CBS: 5,4% van de beroepsbevolking zonder werk in 2011

Logo

27 februari 2012

In 2011 was de werkloosheid in de meeste provincies vrijwel even hoog als in 2010. Groningen had het hoogste aandeel werklozen.

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is de werkloosheid in 2011 toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Grafiek: werkloosheid in de vier grote steden

Grafiek 1) Werkloosheid in de vier grote steden

Forse groei werkloosheid in Den Haag
De werkloosheid in Den Haag liep op van 6,8 procent in 2010 naar 8,3 procent in 2011. Rotterdam had met 9,5 procent de hoogste werkloosheid van de vier grote steden. Dat is al zo sinds 2001. Alleen in Utrecht bleef de werkloosheid vrijwel gelijk. De Domstad heeft hiermee voor het derde jaar op rij de laagste werkloosheid van de grote vier.

Werkloosheid Groningen twee keer zo hoog als in Zeeland
Vorig jaar had de provincie Groningen met 7,3 procent het hoogste percentage werklozen. De werkloosheid was er iets hoger dan in 2010. Zeeland had in 2011 met 3,7 procent opnieuw het laagste werkloosheidscijfer.

Grafiek: werkloosheid naar provincie, Q4 2011

Grafiek 2) werkloosheid naar provincie

Lagere werkloosheid in Limburg
In 2011 was 5,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos, evenveel als in 2010. Limburg valt op doordat de werkloosheid met 5,1 procent lager was dan een jaar eerder, toen het nog 6,1 procent was. In Drenthe en Noord-Brabant is de werkloosheid licht gedaald.

Jeugdwerkloosheid lager
De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar was in 2011 met 9,8 procent relatief hoog. Wel was de jeugdwerkloosheid lager dan een jaar eerder, toen het nog 11,7 procent was.Vooral in Zuid-Nederland was er minder werkloosheid onder jongeren: een daling van 11,7 naar 8,8 procent. Ook in Oost- en in mindere mate in West-Nederland daalde de jeugdwerkloosheid. In Noord-Nederland bleef deze vrijwel onveranderd met ongeveer 12 procent.

Bron: CBS, 27 februari 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek