loading
views

Randstad pensioen: dekkingsgraad 92,3% en daarom 4,9% korting

Logo

20 februari 2012

Vanwege de ontoereikende financiële positie per eind december 2011, heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad moeten besluiten tot het toepassen van een voorgenomen korting op de opgebouwde pensioenen per 1 april 2013.

De omvang van de voorgenomen korting bedraagt 4,9%.

Randstad pensioen

De financiële positie van pensioenfondsen wordt gemeten met behulp van de zogeheten dekkingsgraad. Een pensioenfonds moet tegenover de waarde van iedere euro toekomstig uit te keren pensioen minimaal € 1,05 aan bezittingen hebben. Indien de dekkingsgraad onder de 105% ligt, moet het fonds binnen vijf jaar zorgen dat er weer voldoende middelen zijn. Sinds eind 2008 is bij het Randstad-pensioenfonds een dekkingstekort aanwezig. In 2009 is een herstelplan opgesteld dat moet leiden tot een herstel van de dekkingsgraad uiterlijk eind 2013. Eind 2011 heeft het bestuur moeten constateren dat het Randstad-pensioenfonds niet het vereiste herstel op basis van het herstelplan heeft kunnen laten zien. Om die reden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het vereiste herstel te kunnen realiseren.

Een mogelijke korting van maximaal 4,9% per 1 april 2013
Het bestuur heeft na een zorgvuldige afweging van alle belangen besloten dat een korting op alle opgebouwde pensioenen het enige middel is dat ingezet kan worden om een tijdig herstel van de financiële positie te realiseren. Deze korting zal in beginsel worden toegepast op 1 april 2013. De hoogte van de voorgenomen korting bedraagt 4,9%. Op basis van de financiële situatie eind 2012 zal definitief beoordeeld worden of de korting daadwerkelijk noodzakelijk is, en zo ja, hoe groot de korting uitvalt. Meer dan 4,9% zal de korting per 1 april 2013 niet worden. Wel bestaat de kans dat er eind 2013 nog een tweede korting zou kunnen volgen als de situatie zich verder verslechtert.

De pensioenopbouw in 2012 wordt verlaagd
Naast de te lage dekkingsgraad kampt het Randstad-pensioenfonds met een tweede probleem, namelijk de opbouw van toekomstige pensioenaanspraken ten behoeve van de actieve deelnemers. Door de extreem lage rentestanden is de pensioenpremie niet toereikend voor de gebruikelijke pensioenopbouw. Om die reden heeft het bestuur moeten besluiten om het opbouwpercentage voor de pensioenaanspraken in 2012 te verlagen van 2,25% naar 2,20%. De risicoverzekeringen die het pensioenfonds biedt in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid blijven wel gebaseerd op de gebruikelijke pensioenopbouw. Deze verlaging van de pensioenopbouw geldt vooralsnog alleen voor 2012.

Bron: Randstad Pensioenfonds, 20 februari 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek