loading
views

ABU: Jurriën Koops benoemd tot directeur sociale zaken

ABU

14 februari 2012

De heer drs. J.H. (Jurriën) Koops is met onmiddellijke ingang benoemd tot directeur sociale zaken van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Koops werkt sinds 2002 bij de ABU en is op dit moment adjunct-directeur. In zijn rol als directeur sociale zaken is Koops eindverantwoordelijk voor onder meer arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen (CAO’s), beleid ten aanzien van arbeidsmigratie (ABU International), opleiden binnen de uitzendbranche en voor keurmerk en ledenservices. Koops blijft tevens plaatsvervanger van de algemeen directeur.

Koops (1966) heeft algemene economie gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voor de ABU was hij drie jaar werkzaam bij Start waar hij diverse functies heeft bekleed, onder meer als senior consultant Business Development. Koops begon zijn loopbaan bij de vakbeweging. Van 1991 tot 1999 was hij werkzaam voor de CNV Bedrijvenbond (nu CNV Vakmensen).

Jurriën Koops, directeur sociale zaken ABU

De directie van de ABU bestaat uit de heer drs. A. van der Gaag, algemeen directeur en de heer drs. J.H. Koops, directeur sociale zaken.

Bron: ABU.nl, 14 februari 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek