loading
views

AVV CAO Horecaproducten Groothandel 2012-201313 februari 2012

AVV CAO Horecaoproducten Groothandel 2012-2013

Download: > AVV CAO Horecaproducten Groothandel 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Horecaproducten.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10 februari 2012, nr. 2731, onder UAW nr. 11276.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek