loading
views

AVM: verbod op uitzenden zzp’ers

AVM

6 februari 2012

Het gaat slecht met de metselaars: orders blijven uit, de concurrentie is moordend en het aantal vaste medewerkers daalt. De Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) pleit voor maatregelen die de branche weer uit het slop moeten trekken.

Concurrentie toegenomen
Uit een enquête onder de leden blijkt dat maar liefst 94% van de ondernemers in de metselbranche meer concurrentie is gaan ondervinden. Deze concurrentie komt vooral van Nederlandse zzp’ers (83%). Ook buitenlandse zzp’ers (met name Polen) zorgen voor sterke concurrentie, evenals ondernemers die werk in meerdere regio’s zijn gaan doen en ondernemers uit andere branches.

Steeds meer inleners
Bijna de helft van de ondernemers heeft nu minder vaste medewerkers in dienst dan een jaar geleden. Zij geven aan dat het personeelsbestand is afgenomen met 70% ten opzichte van een jaar geleden. Van de metselbedrijven werkt 95% ook met uitzendmedewerkers, zzp’ers en payrollers. De verhouding vaste medewerkers – inleners in de metselbranche is op dit moment 57% – 43%. Gekwalificeerde vakmensen die de ondernemers vast in dienst hadden, dreigen hierdoor te verdwijnen.

‘Verbod op uitzenden zzp’ers’
Om te voorkomen dat nog meer medewerkers uitstromen uit de branche moeten volgens de AVM zzp’ers worden beschouwd als echte ondernemers: ze moeten voor eigen rekening en verantwoordelijkheid werk aannemen en uitvoeren en zelf factureren. Als ze worden uitgeleend door een derde is er sprake van een gezagsverhouding en zijn zij uitzendkrachten, dus werknemers. AVM vindt daarom dat er een verbod moet komen op het uitzenden van zzp’ers. Ook vindt de AVM dat vaste dienstverbanden flexibeler moeten worden, zodat er meer ruimte ontstaat om vaste medewerkers te behouden.

Bron: AVM, 6 februari 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek