loading
views

ABU: Wet Werken naar Vermogen, benut de kracht van de uitzendbranche

ABU

6 februari 2012

ABU heeft wensen en adviezen gepubliceerd om de expertise van uitzenders in te zetten bij de bemiddeling van personen die vallen onder de Wet Werken naar Vermogen

Op 1 februari heeft staatssecretaris de Krom de Wet Werken naar Vermogen naar de Kamer gestuurd. De ABU roept gemeenten op om voor de bemiddeling van deze kandidaten gebruik te maken van de aanwezige expertise op de markt.

Benut expertise van uitzenders
ABU: de uitzendbranche kan en wil een belangrijke rol spelen. De uitzendbranche beschikt over de actuele lokale en regionale arbeidsmarktkennis en heeft een goede relatie met werkgevers.

Voorwaarden voor succesvolle samenwerking
Voor een succesvolle samenwerking zijn volgens de ABU de volgende voorwaarden essentieel:

 • Zorg voor een aanspreekpunt op gecentraliseerd niveau.
 • Benut de kracht van de uitzendbranche: selecteren en matchen.
 • Verbind zo min mogelijk beperkingen aan het soort dienstverband.
 • Geef de uitzendbranche toegang tot alle beschikbare stimuleringsmaatregelen.

De Wet Werken naar Vermogen zal per 1 januari 2013 worden ingevoerd. Hierdoor krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid over een grote groep mensen die niet werkzaam is en vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het betreft een samenvoeging van de regelingen WWB/WIJ, WSW en Wajong. Dit zijn allemaal groepen met in beginsel arbeidsmarktpotentie, alleen in verschillende mate.

De ABU staat achter het voornemen van de staatsecretaris om de regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt samen te voegen. Vaak gaat het om personen in vergelijkbare situaties en voor werkgevers maakt het geen verschil uit welke regeling iemand afkomstig is. Ook ondersteunt de ABU de gedachte dat iedereen naar vermogen deelneemt op de arbeidsmarkt.

Bijdrage vanuit de uitzendbranche
De uitzendbranche zou een rol kunnen spelen in het bemiddelen van deze groepen naar de arbeidsmarkt. De medewerkers in de uitzendbranche beschikken ten eerste over uitstekende (lokale en regionale) arbeidsmarktkennis, waardoor ze een goed beeld hebben van de beschikbare vacatures. Daarnaast bestaan er met vele opdrachtgevers goede contacten die gebruikt kunnen worden om hen warm te maken voor de doelgroep. De uitzendbranche bemiddelt jaarlijks 170.000 personen afkomstig uit een doelgroep. Jaarlijks vindt 21% van hen een vaste baan.

Visie van de ABU voor succesvolle uitvoering
De ABU geeft adviezen aan de overheid om de Wet Werken naar Vermogen tot een succes te maken.

 • Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking met gemeenten is één aanspreekpunt op voldoende gecentraliseerd niveau, bijvoorbeeld op regioniveau.
 • Benut de kracht van uitzendondernemingen, dat is selecteren en matchen. Zorg voor een transparant systeem waarin alle werkzoekenden goed vindbaar zijn. Sta vervolgens de uitzendondernemingen toe daarin zelf te selecteren. Maar leg daarbij geen beperking op over het niveau van de kandidaten of de afstand die zij hebben. In de voorgenomen WWNV staat een duidelijke prikkel voor gemeenten om de personen met een zo hoog mogelijke loonwaarde als eerste aan de slag te helpen omdat dit direct een besparing oplevert van uitkeringslasten. Dit is ook de populatie waarmee de uitzendbranche het best mee uit de voeten kan, dat moet dus ten volle worden uitgenut.
 • Om de bemiddelingsfunctie van de uitzendbranche optimaal in te zetten moeten er zo min mogelijk beperkingen worden opgelegd aan het soort dienstverband dat er wordt aangeboden. Parttime contracten en tijdelijke dienstverbanden kunnen een uitstekende eerste entree zijn bij een werkgever. Zodra er alleen gestreefd wordt naar een voltijd jaarcontract verminderen de kansen voor de werkzoekenden drastisch.
 • Tenslotte, biedt de uitzendbranche toegang tot alle stimuleringsregelingen die beschikbaar zijn voor werkgevers die werken met deze doelgroep, maar daarin geen onderscheid. De uitzendonderneming is de formele werkgever met alle werkgeversrisico’s van dien, dus moet deze ook als werkgever worden beschouwd.
 • Bron: ABU.nl, 2 februari 2012

  Gerelateerd nieuws


  Meer uit deze rubriek