loading
views

Akkoord CAO Holland Casino 2012-20131 februari 2012

CAO-naam
CAO Holland Casino

Akkoord CAO Holland Casino 2012-2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
2 jaar

CAO-code t.b.v. loonheffing

Loonmutaties
– Aanpassing loonschalen per 1-3-2012 met 2,25%.
– Eenmalige uitkering (zodra de cao akkoord bevonden is door de leden) van 2% (over het jaar 2011).

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van 2013 wordt Goede Vrijdag een werkdag.
– Het instellen van een paritaire cao-commissie, die een bindend advies geeft bij cao geschillen.
– Een inspanningsverplichting van partijen (inclusief de ondernemingsraad) om komend cao jaar tot een soort convenant te komen. Een convenant dat richting gevend is voor de toekomst van Holland Casino als het gaat om productiviteit, flexibiliteit*, investeringsbeleid en arbeidsvoorwaarden.

* In het cao-akkoord 2009-2011 is de afspraak gemaakt dat protocollaire bepaling 1 (tussendiensten) gehandhaafd blijft tot 1 januari 2011. Dat betekent dat deze protocollaire bepaling nu niet meer van kracht is. Echter, de strekking van deze bepaling komt bij de gesprekken over VGR (Vraag Gestuurd Roosteren) weer aan de orde omdat – vanwege het ‘ander karakter’ van deze systematiek – medewerkers in beginsel zelf kunnen bepalen wanneer en ze hoelang ze willen werken.

Bron: De Unie, 31 januari 2012

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek