loading
views

De Belastingdienst en de vraag: Loon-in of Loon-over

30 november 2011

De Belastingdienst en de vraag: Loon-in of Loon-over

Chris van Saarloos, analist bij FlexService

Door Chris van Saarloos, analist bij FlexService

In hoofdstukje 3 van de recente Nieuwsbrief van de Belastingdienst wordt gemeld dat het voortaan structureel toegestaan is om de ‘Loon-over’ systematiek te hanteren, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Een overstap van ‘Loon-in’ naar ‘Loon-over’ is alleen toegestaan bij een overstap naar salarissoftware die uitsluitend ‘Loon-over’ ondersteunt. En een overstap van ‘Loon-over’ naar ‘Loon-in’ mag altijd. Voorheen moest voor een ‘Loon-over’ administratie jaarlijks toestemming gevraagd worden.

Misschien slaakt u een schouderophalend ‘Het zal wel’ als u dit leest. Maar het gaat over een onderwerp waar al jarenlang discussie over gevoerd is, zonder dat er uiteindelijk een conclusie is bereikt, laat staan dat serieuze besluitvorming heeft plaatsgevonden. De mededeling van de Belastingdienst kan misschien als een soort besluit worden beschouwd, want zoals velen weten heeft de Belastingdienst een voorkeur voor een ‘Loon-in’ administratie.

Weet u nog waarover we het hier hebben? Bij een ‘Loon-in’ administratie worden kosten geboekt in de periode waarin zij verwerkt worden. Een correctie op een voorgaande periode wordt dus gewoon in de huidige periode geboekt. Bijvoorbeeld een salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari wordt in één keer geboekt in de periode van verwerking. De huidige periode ondergaat daarmee een enorme kostenbubbel, maar het voordeel is dat de voorgaande periodes niet opengebroken hoeven te worden om de zaak recht te trekken. Bij een ‘Loon-over’ administratie, zoals die bij overheden en grote bedrijven vaak gehanteerd wordt, is dat wel het geval, en de gevolgen zijn een enorme stroom mutaties, ook over voorafgaande periodes. Precies om die reden heeft de Overheid een sterke voorkeur voor ‘Loon-in’ systematiek: wat gebeurd is is gebeurd, en als daar fouten in zitten trek je dat later maar recht. De mutatiestroom is eenduidig en lineair. Maar de grote ‘Loon-over’ administraties bestaan ook niet voor niets, en de bestaansreden ligt in de wettelijke vereisten en de door directies gewenste management informatie.

In de flex-wereld hanteren we een soort mengsel van een ‘Loon-in’ en ‘Loon-over’ administratie: kosten en opbrengsten worden geboekt in de periode van verwerking, maar de toewijzing van loon en inhoudingen gebeurt op basis van het tijdvak waarop het betrekking heeft. Om de kosten een beetje evenredig te verdelen gebruiken we daarbij soms een trucje. Reserveringen en de loonkosten daarvan willen we het liefste toewijzen aan de periode waarin ze opgebouwd zijn. Zodoende lijkt de winstmarge niet onevenredig hoog, en als de kandidaat vakantiedagen opneemt en dus geen opbrengsten genereert keldert de winst niet tot een dieptepunt: de uitbetaling en de kosten daarover nemen we op uit de eerder gereserveerde bedragen.

Een organisatie als Actal, die de Overheid adviseert over vereenvoudiging van regelgeving, heeft zich in het verleden over het vraagstuk van de schijnbare onverenigbaarheid van ‘Loon-in’ en ‘Loon-over’ gebogen, maar ook die exercitie heeft niet tot een eenduidig advies geleid.

In 2010 bracht de Ockham-groep, die voor de Overheid aan de UWV polisadministratie heeft gewerkt, een leesbare whitepaper uit, waarin de situatie nog eens uit de doeken wordt gedaan. Het paper eindigt met een voorstel voor een oplossing waar iedereen blij mee zou moeten zijn. Voor geïnteresseerden: zie whitepaper van de Ockham-groep.

Uit het bovenstaande kunt u afleiden dat er voor ons flex-mensen vooralsnog niet veel verandert. Ook de veranderingen in de Loonaangifte, waarvoor grootse plannen in de steigers stonden, vallen dit jaar erg mee. Wij wensen u een fijne tijd onder de kerstboom…

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek