loading
views
0 reacties
Labor Redimo

Column Labor Redimo: SETU een succes? – 100 miljoen aan besparing nog lang niet gerealiseerd!

Corné van der Linde (foto) en Bertrand Prinsen van bureau Labor Redimo schrijven over aspecten van het inleenproces. Labor Redimo is gespecialiseerd in advies voor het inlenen van personeel. Samen met inleners van personeel zorgt Labor Redimo ervoor dat de inleen van personeel wordt georganiseerd vanuit een doordachte strategie en tegen lagere kosten. X

Corné van der Linde, Labor Redimo

29 november 2011

Corné van der Linde, bureau Labor Redimo, is gespecialiseerd in onafhankelijk advies voor strategische inleen van personeel.

SETU een succes? – 100 miljoen aan besparing nog lang niet gerealiseerd!

Over het standaardiseren van de registratie van externen, de uren en de facturen in de inhuurketen.

SETU zorgt voor standaardisatie van het elektronische berichtenverkeer in de uitzendbranche. Een goede doelstelling. De beloofde besparing van 100 miljoen is echter nog lang niet gerealiseerd. Volgens mij is een nieuwe koers van SETU noodzakelijk om deze besparing te realiseren.

De overtuiging van SETU dat de standaardisatie van het elektronisch berichtenverkeer in de branche van flexibele arbeid veel geld oplevert, onderschrijf ik. In Nederland (Europa) verspillen we miljoenen Euro’s aan dubbele handelingen en het achteraf corrigeren van gegevens.

Tijdens het SETU congres van donderdag 8 september, op het SETU congres werd een interessante discussie gevoerd aan de hand van de stelling: “de verwachtingen van 7 jaar geleden zijn waargemaakt!”, waarbij werd gekeken naar de acceptatie en de behaalde resultaten in de afgelopen jaren door SETU. De aanwezigen waren nagenoeg allemaal positief over het behaalde resultaat. Het was Paul Brackel (ECP-EPN) die SETU en de aanwezigen wakker schudde. Volgens hem zijn slechts een paar tienden van een procent van 100 miljoen (het besparingsdoel) daadwerkelijk gerealiseerd. En deze mening deel ik volledig met hem.

Helaas bleef tijdens de discussie onduidelijk wat het concrete doel van de SETU nou precies was / is. Paul Brackel gaf aan dat het doel destijds was om 100 miljoen Euro te besparen. Dit doel heb ik geprobeerd terug te vinden op de website van SETU. Op de site wordt niet meer gerept over dit oorspronkelijke (ambitieuze) doel.

Wanneer is SETU succesvol?
Los van die 100 miljoen, vind ik dat de SETU succesvol is wanneer alle uren één keer worden vastgelegd en vervolgens worden gebruikt door alle partijen schakels in de inhuurketen. Van inlener tot en met de verloning van de werknemer. De vastgelegde uren zijn daarbij de basis voor verrekening tussen in- en uitleners van personeel (alle uren/facturen). Het liefst met e-invoicing (in welke vorm dan ook). Van handmatige acties, dubbele controles en correcties moet geen sprake meer zijn.

Zijn we er dan? Nee! SETU richt zich voornamelijk op uitzendbureaus. Inleners van personeel willen echter grip op al het ingehuurde personeel. De urenbriefjes van uitzendkrachten is maar één stuk van de totale puzzel. De urenbriefjes van McKinsey, Welten, KPMG, Atos, Cap Gemini, et cetera zijn puzzelstukken die de inlener van personeel niet wil missen.

Dat betekent dat er nog veel meer werk moet worden verzet! Op dit moment hebben de uitzenders het redelijk voor elkaar. Bij veel bedrijven worden de uren echter nog dubbel geschreven, door het bureau en de inlener zelf. En de uren van andere segmenten (niet uitzendbureaus) worden nog niet meegenomen. SETU zou ook binnen deze segmenten aan de slag kunnen.

Ongevraagd advies aan SETU
Om die 100 miljoen Euro aan besparing daadwerkelijk te behalen is het volgens mij belangrijk dat SETU haar koers verzet. Hierbij denk ik in een aantal richtingen. Ten eerste is het belangrijk dat primaire ERP systemen (SAP, Ariba, etc) ook de SETU standaard omarmen. Ten tweede zou ik adviseren om een aantal grote detacheerders van personeel aan te laten haken. Wellicht zelfs een aantal consultancy bureaus. Ten derde kan de doelstelling van SETU duidelijker, breder en ambitieuzer gesteld worden. Tot slot zou de samenstelling van het SETU bestuur beter in lijn kunnen worden gebracht met de stakeholders die actief zijn in de inleen/inhuurwereld. Kortom meer inleners van personeel, vertegenwoordigers van primaire ERP systemen en grote detacheerders en minder uitzendbureaus. Gezamenlijk kunnen zij de ambitie / het doel een nieuwe impuls geven.

Hopelijk wordt de standaardisatie nog veel verder doorgetrokken door inleners en bureaus onder de inspirerende regie van SETU. Op naar de 100 miljoen!

Corné van der Linde
Labor Redimo


Labor Redimo

Labor Redimo is een onafhankelijk adviesbureau. Gespecialiseerd in advies met betrekking tot het inlenen van personeel. Het zoekt naar creatieve oplossingen en gaat uit van een vernieuwende strategische benadering.

Samen met haar opdrachtgevers (inleners van personeel) zorgt Labor Redimo ervoor dat de inleen van personeel efficiënter en effectiever wordt georganiseerd. Vanuit een doordachte strategie en tegen lagere kosten. Disclaimer


Lees ook de andere columns van Labor Redimo »


Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek