loading
views

Nieuwsbrief Loonheffingen 2012

29 november 2011

In de Nieuwsbrief Loonheffing 2012 vindt u informatie over de verwachte nieuwe regels vanaf 1 januari 2012 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

> nieuwsbrief loonheffingen 2012

In de nieuwsbrief is informatie te vinden over de volgende onderwerpen:

1. Premievrijstelling jonge werknemers (kleinebanenregeling) vervalt
2. Sectorpremie telt mee voor verrekenen van premiekortingen
3. Loon-over-systematiek structureel toegestaan
4. Opvragen jaarloongegevens blijft bestaan
5. Correctieverplichting
6. Aangifte loonheffingen op papier niet meer mogelijk
7. Mededeling loonheffingen aangifte doen en betalen vervalt
8. Vergrijpboete mogelijk na een eerdere betaalverzuimboete
9. Aangifte loonheffingen 2012: veranderingen en aandachtspunten
10. Vrijwilligersregeling ook voor algemeen nut beogende instellingen
11. Veranderingen 30%-regeling voor werknemers die naar Nederland komen
12. Werknemers op Nederlands Continentaal Plat verplicht sociaal verzekerd
13. Auto’s en bijtelling
14. Rittenregistratie niet meer nodig bij uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
15. Spaarloonregeling en levensloopregeling vervallen
16. Verhoogde arbeidskorting voor ouderen vervalt
17. Eindheffing spaarloon vervalt
18. Veranderingen bedragen afdrachtvermindering onderwijs
19. Veranderingen percentages en loongrens afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
20. Verhoging maximumbijdrageloon Zvw
21. Belangrijkste wijzigingen in tarieven, bedragen en percentages voor 2012
22. Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2012

Bij de samenstelling van deze nieuwsbrief was de besluitvorming over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Vooruitlopend daarop is de informatie hierover toch al opgenomen. Eventuele wijzigingen in deze regelingen en nieuwe informatie kunt u voor het einde van dit jaar lezen op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst, november 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek