loading
views

Eindbod CAO Afval & Milieu 2011-201227 november 2011

CAO-naam
CAO Energie- en Nutsbedrijven, WNB Sector
CAO Afval en Milieubedrijven

Eindbod CAO Afval & Milieu 2011-2012
> Eindbod CAO Afval Millieu 2011

Looptijd
t/m 31 december 2012

CAO-code t.b.v. loonheffing
1471

Loonmutaties
– De WENb biedt tot en met 31 december 2012 een loonsverhoging van 2,5% (+ 0,1% voor de
overige afspraken).

Arbeidsvoorwaarden
• In de cao wordt ruimte gecreëerd voor afwijkingen in bedrijfsspecifieke gevallen. Over dergelijke afwijkingen worden afspraken gemaakt met vakbonden op bedrijfsniveau.
• Er komt een werkgroep van bonden en WENb voor onregelmatig werken en ploegendiensten. Daarbij zal ook Het Nieuwe Werken aan de orde komen. Daarnaast kunnen individuele werkgevers met vakbonden op bedrijfsniveau afspraken maken over pilots op dit terrein. Mochten de pilots gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden, dan wordt dit met de bonden besproken.
• De werknemer krijgt zijn overwerkcompensatie in beginsel uitbetaald, maar kan -in afwijking van de huidige situatie- ook kiezen voor tijd.
• De consignatievergoeding per week in de cao Services wordt verhoogd van € 103,67 naar € 132,16. De vergoedingen zullen in het vervolg met het percentage structurele loonsverhoging worden aangepast. De leeftijdsgrens van 57 jaar voor indeling in consignatiedienst (Proces en Services), komt te vervallen.
• Bij calamiteitenverlof worden de niet gewerkte uren niet meer geheel, zoals nu, maar voor de helft in mindering gebracht op het bovenwettelijk vakantieverlof.
• Het kort verzuimverlof in geval van overlijden wordt uitgebreid. Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad tot en met de begrafenis/crematie. Bij bloed- en aanverwanten in de tweede graad 2 dagen.
• De bijdrage voor de verzekering van een aanvullend pakket in de collectieve ziektekostenverzekering van de werkgever wordt verhoogd van € 175,00 tot € 191,50 per jaar.
• Er wordt een nieuw artikel in de cao opgenomen dat werkgevers er op wijst dat er op bedrijfsniveau een regeling dient te zijn voor de BHV en de daarvoor geldende vergoedingen.

Bron: CNV Publieke Zaak, 28 november 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek