loading
views

CPB: flexwerkers hebben NIET de rekening van de laatste recessie betaald

28 november 2011

Hoewel de Nederlandse economie in 2009 met een ongekende 3,5% kromp, liep de werkloosheid van dal tot piek op met slechts 1,6%-punt. Dit is minder dan verwacht. Dat kwam vooral door het ‘hamsteren van arbeid’ door bedrijven.

Bedrijven kozen ervoor ook in slechte tijden personeel in dienst te houden, omdat geschikt personeel al jaren lastig te vinden was en omdat bedrijven er financieel toe in staat waren. Andere verklaringen, zoals de deeltijd-WW, speelden amper een rol. Dit concludeert Jasper de Jong in de vandaag verschenen CPB Policy Brief 2011/10 ‘Werkloosheid en de Grote Recessie’.

Werkloosheid en de Grote Recessie
> Werkloosheid en de grote recessie

Het bijzondere aan de afgelopen periode is dat we in een diepe recessie terecht zijn gekomen vanuit een uitgangssituatie met een krappe arbeidsmarkt en financieel gezonde bedrijven. Aan de vooravond van de Grote Recessie hadden bedrijven moeite om aan geschikt personeel te komen. Tijdens de recessie kozen zij ervoor om het met moeite gevonden en aangetrokken personeel zo lang mogelijk in dienst te houden. Zij ‘hamsterden’ dus arbeid: ze hielden meer personeel in dienst dan gezien het productieniveau strikt noodzakelijk was. De financiële uitgangspositie van bedrijven maakte dit gedrag mogelijk, aangezien de bedrijfswinsten in de voorgaande jaren goed waren geweest. Naast deze hoofdoorzaak wisten bedrijven de stijging van de loonkosten te beperken en hielp het enigszins dat de fiscus toestond dat investeringen versneld werden afgeschreven.

Andere veelgenoemde verklaringen voor de geringe werkloosheidsoploop blijken geen rol van betekenis gespeeld te hebben. De deeltijd-WW beperkte weliswaar de toename van het aantal werklozen, maar legde kwantitatief weinig gewicht in de schaal. Op het hoogtepunt maakten bijna 40.000 personen gebruikt van de regeling, voor gemiddeld 40% van hun arbeidstijd en voor een deel van het jaar. De deeltijd-WW reduceerde het werkloosheidspercentage dan ook met slechts 0,1 à 0,2%-punt. Ook het idee dat zelfstandigen niet werkloos werden doordat zij een forse daling van hun inkomen accepteerden, is onjuist. De inkomensdaling van zelfstandigen was niet opvallend groot.

Flexwerkers
Het Parool stelde vandaag de volgende vraag: “Flexwerkers hebben, tegen de verwachting in, niet de rekening van de recessie betaald. Werkgevers ontsloegen eerder personeel in vaste dienst dan tijdelijke contractanten. Hoe komt dat?”

Antwoord: “Uit cijfers over 2008 blijkt dat er een sterke toename was van werknemers met een vast dienstverband dat ontslagen werd. We hebben daar geen echte verklaring voor gevonden. In een land als Spanje, met een veel hoger percentage flexwerkers op de arbeidsmarkt, zag je een omgekeerde ontwikkeling. Mogelijk hebben Nederlandse bedrijven de recessie aangegrepen om de schil van flexwerkers te vergroten. Maar over de gehele linie is het denkbaar dat bedrijven personeelsschaarste als permanent ervaren. Daarom is een scherpe stijging van de werkloosheid uitgebleven. Bedrijven zijn personeel gaan hamsteren”.

Bron: CPB, 24 november 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek