loading
views

AVV CAO Hoveniersbedrijf 2011-201323 november 2011

AVV CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2011-2013

Download: > AVV CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2011-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Hoveniersbedrijf in Nederland.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 november 2011, nr. 18083, onder UAW nr. 11224.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek